Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH335 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Informatyka
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0311-1SO - Biochemia 1 stopnia (obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sarewicz
Prowadzący grup: Robert Ekiert, Ryszard Gurbiel, Rafał Pietras, Marcin Sarewicz, Małgorzata Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawami analizy i prezentacji danych doświadczalnych oraz przykładowymi programami działającymi w środowisku Windows

Efekty kształcenia:

Student posługuje się podstawowymi metodami matematycznymi wykorzystywanymi w biochemii [BCH1K_U01, P1A_U05]

Student posługuje się podstawowymi użytkowymi programami informatycznymi w systemie operacyjnym Windows [BCH1K_U02, P1A_U05]

Student potrafi zastosować podstawowe elementy statystyki i teorii błędów do analizy danych eksperymentalnych [BCH1K_U07, P1A_U05]


Wymagania wstępne:

Znajomość informatyki, matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej (zgodnie z minimum programowym na poziomie podstawowym).

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: test praktyczny składający się z kilku zadań obejmujących: edycję tekstu, prostą analizę statystyczną danych doświadczalnych i graficzną prezentację wyników.

Warunki dopuszczenia do testu: obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test praktyczny składający się z kilku zadań obejmujących: edycję tekstu, prostą analizę statystyczną danych doświadczalnych i graficzną prezentację wyników. Każde z zadań jest oceniane indywidualnie. Skala ocen:

0 % - 54% niedostatecznie

55% - 65% dostatecznie

66% - 75% plus dostatecznie

76% - 84% dobrze

85% - 90% plus dobrze

91% - 100% bardzo dobrze


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny),

• metody praktyczne (ćwiczenia wykonywane wspólnie),

• metody problemowe (samodzielne rozwiązywanie postawionych problemów).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 45 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do testu – 30 h


w sumie: 90 h = 4 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biochemia

Skrócony opis:

Kurs ma na celu uzupełnienie wiadomości ze szkoły średniej dotyczących użytkowania programów pakietu Office (MS Office) oraz zaznajomienie studentów z kilkoma innymi programami stosowanymi w pracy dydaktycznej i naukowej. Zakres materiału obejmuje: (1) edytor tekstu (Word); (2) arkusz kalkulacyjne (Excell); (3) program do tworzenia wykresów i analizy danych (QTPlot). Dodatkowo w grupach, które w zadowalającym stopniu opanują powyższe programy podstawowe operacje i funkcje programu MathCAD.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.