Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza biochemiczna w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH378 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Analiza biochemiczna w medycynie
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ibeth Guevara-Lora
Prowadzący grup: Ibeth Guevara-Lora, Kamila Kulig, Aleksandra Żelazna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi

pojęciami związanymi z wiedzą o analizie biochemicznej w

medycynie dotyczącą:

- podstawowych zasad prawidłowego przygotowania

materiału biologicznego do analizy biochemicznej,

- różnorodności metod biochemicznych stosowanych w

diagnostyce medycznej oraz kryteriów wyboru

odpowiedniej metody analitycznej do oznaczenia

markerów wybranych zaburzeń organizmu człowieka,

- interpretacji wyników badań laboratoryjnych w

oparciu o analizę statystyczną.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. zna podstawy analizy biochemicznej wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej, łącznie z interpretacją wyników w oparciu o metody statystyczne [BCH1K_W01, BCH1K_W02, BCH1K_W07, BCH1K_W13, BCH1K_W16].

2. umie wymienić podstawowe metody analityczne wykorzystywane w diagnostyce medycznej oraz wie w jaki sposób przygotować materiał do analizy [BCH1K_W05, BCH1K_W16]


Umiejętność:

Student:

1. potrafi posługiwać się prawidłową terminologią naukowo-techniczną w zakresie przedmiotu w celu podjęcia dyskusji, czy przygotowywania eseju tematycznego [BCH1K_U05, BCH1K_U14, BCH1K_U16]

2. potrafi wykonywać polecone zadania laboratoryjne w grupie z zakresu przedmiotu, oraz analizować wyniki badań uzyskane na zajęciach laboratoryjnych oraz ocenić ich wiarygodność i użyteczność diagnostyczną [BCH1K_U01, BCH1K_U06, BCH1K_U07, BCH1K_U09, BCH1K_U10, BCH1K_U11, BCH1K_U13]


Kompetencje społeczne:

Student:

1. zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej aktualizowania [BCH1K_K01]

2. potrafi działać w grupie zarówno w pracach laboratoryjnych jak i w trakcie przygotowywania raportów [BCH1K_K03, BCH1K_K04, BCH1K_K05]

3. rozumie ważne aspekty etyczne związane z diagnostyką biochemiczną [BCH1K_K05]

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowy na koniec kursu.

Komponenty oceny:

Kolokwium 70%

Sprawozdania 20%

Aktywność na zajęciach oraz przygotowanie prezentacje 10%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowy na koniec kursu.

Ocena raportów z zajęć laboratoryjnych.

Ocena aktywności podczas dyskusji na zajęciach.

Ocena przygotowania prezentacji i esej

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykłady z prezentacją, objaśnienie, opis

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne, przygotowanie prezentacji

Metody problemowe – samodzielne rozwiązywanie zadań analitycznych, ich prezentacja w grupie i dyskusja wspólnie z prowadzącym w trakcie zajęć laboratoryjnych

Metody aktywujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 45 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin

Przygotowanie raportów 15 godzin

Przygotowanie eseju 10 godzin

Przygotowanie się do kolokwium 15 godzin

Suma 100 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biochemia

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z wiedzą o analizie biochemicznej w medycynie dotyczącą:

- podstawowych zasad prawidłowego przygotowania materiału biologicznego do analizy biochemicznej,

- różnorodności metod biochemicznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz kryteriów wyboru odpowiedniej metody analitycznej do oznaczenia markerów wybranych zaburzeń organizmu człowieka,

- interpretacji wyników badań laboratoryjnych w oparciu o analizę statystyczną.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach:

Rodzaje i charakterystyka materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Wybór odpowiedniej metody analitycznej względem rodzaju materiału do badań. Czynniki przedanalityczne i postanalityczne wpływające na wynik

oznaczenia parametru biochemicznego. Standaryzacja metody analitycznej z uwzględnieniem rodzaju materiału do badań. Pojęcie czułości, swoistości, precyzji i zmienności analitycznej metody. Pojęcie normy, wartości referencyjnych, interferencji metodologicznej.

Zadanie laboratoryjne polegające na oznaczanie biochemicznych parametrów stosowanych w rutynowej diagnostyce i monitorowaniu przebieg u wybranych chorób człowieka, m.in. zaburzeń związanych z schorzeniami wątroby, trzustki i nerek oraz wczesnych markerów nowotworów i zawału mięśnia sercowego. Zadania laboratoryjne będą się skupiać na oznaczaniu wybranych parametrów przy użyciu różnych technik w zależności od rodzaju materiału badawczego z położeniem nacisku na powtarzalność, specyficzność i czułość metody oraz na

sprawdzeniu interferencji metodologicznych w badaniach analitycznych

Literatura:

- Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W. Naskalski. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

- Stefan Angielski, Zenon Jakubowicz, Marek Dominiczak. Biochemia Kliniczna. Perseusz, Sopot, 1997 i nowszych wydań.

- Andrzej Kozik, Maria Rąpała-Kozik, Ibeth Guevara-Lora. Analiza instrumentalna w biochemii. Wybrane problemy i metody instrumentalnej biochemii analitycznej. Wyd. EJB, Kraków 2001.

- Agnieszka Piwowar. Biochemia laboratoryjna. Podręcznik dla studentów analityki medycznej. Akademia Medyczna Wrocław, Wrocław, 2011.

- Hughes Jeremy, Jefferson Ashley. Chemia Kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2010.

- Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa, 2011.

Uwagi:

Maksymalna liczba uczestników modułu kształcenia: 10 na grupę.

Moduł kształcenia, przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku Biochemii pierwszego stopnia (III rok, blok B6). W kursie mogą również brać udział studenci z innych kierunków, w miarę dostępności wolnych miejsc.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.