Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia - kurs dla I r. biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH384 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia - kurs dla I r. biochemii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0311-1SO - Biochemia 1 stopnia (obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Płonka
Prowadzący grup: Beata Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

• Zapoznanie studentów z podstawową terminologią filozoficzną oraz wybranymi problemami i koncepcjami filozoficznymi.

• Uzyskanie przez studentów świadomości interdyscyplinarnych aspektów poznania i zwiększenie samodzielności myślenia.

• Zapoznanie studentów z podstawowymi regułami logiki w praktyce naukowej oraz błędami w argumentacji.

• Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat ograniczeń metodologicznych nauki i podstaw metody naukowej.Efekty kształcenia:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

• będzie rozumiał potrzebę pogłębiania wiedzy ogólnej wykraczającej poza ramy wiedzy fachowej (m.in. z zakresu filozofii, innych nauk humanistycznych oraz nauk społecznych) oraz dbałości o sprawność fizyczną, dla rozwoju osobistego i prawidłowych kontaktów społecznych [K_K07, P1A_K01, P1A_K05]


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie kursu odbywa się w oparciu o samodzielne opracowanie wybranego problemu filozoficznego.

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy:

- przygotowali pracę pisemną, wykazując się wiedzą teoretyczną, umiejętnością wyszukiwania informacji oraz samodzielnością myślenia i logicznej argumentacji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci wykazują się wiedzą teoretyczną, umiejętnością wyszukiwania informacji oraz samodzielnością myślenia i logicznej argumentacji, przygotowując pracę pisemną na temat wybranego problemu z zakresu filozofii.


Kryteria:

- wiedza studenta na temat omawianych zagadnień, dobór informacji i sposób ich przekazania

- umiejętność wnioskowania i argumentacjiMetody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną

• metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

• metody eksponujące – film

• metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• opracowanie problemu filozoficznego – 20 h

w sumie: 50 h = 2 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biochemia
biochemia

Skrócony opis:

W trakcie wykładów omawiane są wybrane zagadnienia z różnych dziedzin filozofii: logiki, epistemologii, metodologii nauk, ontologii i filozofii przyrody. Analizowane są różne definicje prawdy, dedukcja i indukcja, błędy logiczno-językowe, wybrane zagadnienia metodologii nauk przyrodniczych, problematyka idei i istnienia, problem psychofizyczny oraz główne zagadnienia filozofii przyrody.

Pełny opis:

W trakcie wykładów omawiane są wybrane zagadnienia z różnych dziedzin filozofii: logiki, epistemologii, metodologii nauk, ontologii i filozofii przyrody.

1. Analiza różnych definicji prawdy.

2. Dedukcja i indukcja, sylogistyka.

3. Błędy logiczno-językowe.

4. Wybrane zagadnienia metodologii nauk przyrodniczych (wiedza, metoda naukowa, paradygmat).

5. Problematyka idei i istnienia.

6. Problem psychofizyczny (w perspektywie badań neurobiologicznych).

7. Główne zagadnienia filozofii przyrody (czas i przestrzeń, struktura materii, elementy kosmologii).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

• K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, wyd. różne

• W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, wyd. różne

Literatura uzupełniająca:

• M. Heller, T. Pabjan „Elementy filozofii przyrody” Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.