Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ethical aspects of genetic and cell manipulations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-012E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Ethical aspects of genetic and cell manipulations
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Facultative subjects for 1 year Molecular Biotechnology - summer semester 2019/2020
Facultative Subjects in English at the FBBB - summer semester 2019/2020
Przedmioty dla programu WBBB-0141-2SO - Biotechnologia Molekularna 2 st. (obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gregor Becker
Prowadzący grup: Gregor Becker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

[ BCH1K_W17, P1A_W10, P1A_W11 ] - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

[ BCH2K_W13, P2A_W10 ] - posiada wiedzę wystarczającą do zrozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach związanych z biochemią

[ BFK_W21, P2A_W01, X2A_W01, P2A_W02 ] - posiada świadomość jedności nauki

[ BCH1K_U18, P1A_U11 ] - uczy się samodzielnie, w sposób ukierunkowany

[ BCH2K_U11, P2A_U10, P2A_U08 ] - posiada umiejętność przygotowywania oraz publicznego wygłaszania referatów w języku polskim i angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych

[ BCH2K_U13, P2A_U12 ] - posługuje się językiem angielskim na poziomie, wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych

[ BT2K_U03, P2A_U03 ] - posiada umiejętność wyszukiwania (także w oparciu o źródła internetowe) informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z przedmiotem własnej pracy badawczej oraz ma umiejętność ich krytycznej analizy

[ BFK_U16, P2A_U03 ] - ma refleksyjny stosunek do praw i zjawisk przyrodniczych oraz zachowania świata ożywionego

[ BCH1K_K05, P1A_K04 ] - rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych

[ BCH1K_K07, P1A_K01, P1A_K05 ] - rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy ogólnej wykraczającej poza ramy wiedzy fachowej (m.in. z zakresu filozofii, innych nauk humanistycznych oraz nauk społecznych)

[ BCH2K_K03, P2A_K02 ] - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

[ BT1K_K03, P1A_K04 ] - jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą dylematy bioetyczne i jest przygotowany na ich dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich rozstrzygania

[ BCH1K_W15, P1A_W10 ] - posiada podstawy dla rozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach biologicznych, biotechnologii i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klonowania, inżynierii genetycznej, transplantacji i doświadczeń na zwierzętach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Molecular Biotechnology

Skrócony opis:

Entrance qualifications:

Done Bioethics Introduction Course!

- Advanced Knowledge on ethical implications of general and current techniques of GaCM

- Advanced abilities of analysing and solving ethical problem in the mentioned field

- Advanced knowledge of methodological and contentual backgrounds of managing bioethical problem solving strategies

Supplemental:

- For the purpose of intensive preoccupation with the topic and its methods, it is required to give the course in blocks of 4hrs once or twice per week

- The course will be held in Polish and English

- The number of participants shall not exceed 20 people

Pełny opis:

Entrance qualifications:

Done Bioethics Introduction Course!

Course Content:

1) Propaedeutics and repetition - 2hrs

Bioethics - history, contents and methods

The Model of Integrated Bio-Ethics

Models of bioethical problem-solving

History of current standing of genetic and cell manipulation

2) Genetic engineering (GE) - 2hrs

Scientific frame and current state of GE

Societal and ethical implications of GE

Evaluation of GE in different cultural circles

Case studies

3) Gene therapy (GT) - 2hrs

Scientific frame and current standing of GT

Societal and ethical implications of GT

Evaluation of GE in different cultural circles

Case studies

4) Hybrid and chimera (HaC)-2hrs

Scientific frame and current standing of HaC

Societal and ethical implications of HaC

Evaluation of GE in different cultural cilcles

Case studies

5) Genetically modified plants and animals (GMPA)-2hrs

Scientific frame and current standing of GT

Societal and ethical implications of GT

Evaluation of GE in different cultural circles

Case studies

6) Procedures of society dealing with GaCM - 2hrs

Synoptic view on societal procedures dealing with ethics of GaCM, (based on facts collected within the above mentioned contents)

Strategies for Science to participate in the socio-ethical procedures

7) Special and free topics under special consideration of the constellation economy- society - individual - 3hrs

Intellectual Property Rights (IPR) and GaCM

Students' chosen topics in GaCM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.