Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii i zarządzania jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-018 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii i zarządzania jakością
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Mickowska
Prowadzący grup: Barbara Mickowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, znajomości pojęć i zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, rozrachunków publiczno-prawnych, wdrażania systemu jakości i zarządzania jakością w laboratorium badawczym.

Efekty kształcenia:

Wiedza (K_W11):

1. Zna podstawową terminologię związaną z pojęciami ekonomicznymi.

2. Ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, rozrachunkach publiczno-prawnych

3. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad zarządzania jakością badań i pomiarów w laboratoriach.

Umiejętności (K_U03):

1. Potrafi wykonać proste obliczenia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej

2. Potrafi pozyskać informacje z odpowiednich źródeł (np. aktów prawnych, instytucji, urzędów itp.)

3. Potrafi ocenić poziom jakości badań i pomiarów w laboratorium

Kompetencje społeczne (K_K08):

1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

2. Rozumie znaczenie uczciwości w działaniach przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie promocyjno-marketingowym

3. Rozumie znaczenie procesów komunikacyjnych oraz poszanowania pracy, zaangażowania i kreatywności w pracy zespołowej w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (rozwiązywanie prostych zadań z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej wraz z interpretacją uzyskanych wyników, pytania problemowe z zakresu zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym).


Warunek zaliczenia: min. 51% punktów.


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

• wykład informacyjny połączony z omawianiem i objaśnianiem

Metody problemowe:

• analiza przykładów praktycznych

Metody aktywizujące:

• dyskusja dydaktyczna

• pytania związane z aktualną tematyką wykładu

Metody eksponujące:

• prezentacja multimedialna (pokaz slajdów przy użyciu programu Power Point)


Pełny opis:

Podmioty gospodarcze - przedsiębiorstwa prywatne (spółki osobowe i kapitałowe), rozpoczynanie działalności gospodarczej. Zarys rachunkowości finansowej (aktywa i kapitały, przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, wynik finansowy), elementy rachunkowości zarządczej (rachunek kosztów, kalkulacja, próg rentowności). Rozrachunki publiczno-prawne - system podatkowy. Podstawowe informacje z zakresu marketingu. Systemy zarządzania jakością: filozofia jakości, tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania jakością, zarządzanie jakością badań i pomiarów w laboratoriach badawczych, walidacja metod analitycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gierusz B. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. Gdańsk 2016.

Brzeziński B. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń 2008.

Michalski R. Mytych J. Akredytacja laboratoriów badawczych według normy PN-EN ISO/IEC 17025. Katowice 2008.

Literatura uzupełniająca:

Obowiązujące akty prawne: ustawy, rozporządzenia - np. Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Ustawa o rachunkowości itd. - dostępne na www.sejm.gov.pl

Dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji dostępne na www.pca.gov.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.