Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologial methods of the fuels production

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-203E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biotechnologial methods of the fuels production
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Facultative subjects for 1 year Molecular Biotechnology - summer semester 2019/2020
Facultative Subjects in English at the FBBB - summer semester 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziga
Prowadzący grup: Dariusz Dziga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The aim of this course is to introduce students to the fundamental aspects of modern research on biofuel production as well as laboratory methods and techniques used in this type of study.

The course introduces:

Ethanol and biodiesel production from biomass. Methods of biohydrogen synthesis by photosynthetic microorganisms: direct and indirect biophotolysis. Photofermentation and dark fermentation employed for biohydrogen production. Structure and activity of hydrogenases and nitrogenases; biohydrogen formation mechanism. Alternative and integrated systems of biohydrogen production. Production of biofuels and energy from organic waste. Examples of basic research on biofuel production.


Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Upon successful completion of the course the students will have:

- theoretical knowledge on advanced aspects of biofuel production

- knowledge and practical skills in basic and advanced methods used in the research on biofuel production


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) No preliminary requirements

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) a) practical classes – active participation

b) seminars – at least one presentation and active participation in the discussion

a + b = 40%

c) final exam – 60% of the total score


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lectures with presentations, seminars, laboratory practical classes


Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 4 ECTS (1 ECTS/28 hours of student time involvement) = 112 h of total working hours:

Participation in lectures – 20 h (10 lectures x 2 h) Participation in seminars – 12 h (4 meetings x 3 h) Participation in practical classes – 18 h (6 classes x 3 h)

Student’s own work - 62 h including:

- Preparation for practical classes – 10 h

- Preparation for seminars – 15 h

- Preparation for exam – 37 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Molecular Biotechnology

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to introduce students to the fundamental aspects of modern research on biofuel production as well as laboratory methods and techniques used in this type of study.

The course introduces:

Ethanol and biodiesel production from biomass. Methods of biohydrogen synthesis by photosynthetic microorganisms: direct and indirect biophotolysis. Photofermentation and dark fermentation employed for biohydrogen production. Structure and activity of hydrogenases and nitrogenases; biohydrogen formation mechanism. Alternative and integrated systems of biohydrogen production. Production of biofuels and energy from organic waste. Examples of basic research on biofuel production.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures:

The conversion of solar energy during photosynthesis as an alternative way of producing clean solar fuel – possible direction of research. The production of first generation biofuels (ethanol, biodiesel and biogas) and the production perspectives in large scale. Open and closed bioreactors for the production of biomass from algae and cyanobacteria. Production of bioethanol from cellulosic biomass – traditional and modern methods of cellulose utilization by cellulolytic and ethanogenic microorganisms. Methods of biohydrogen synthesis by photosynthetic microorganisms: direct and indirect biophotolysis. Photofermentation and dark fermentation employed for biohydrogen production. The structure and the activity of hydrogenases and nitrogenases; biohydrogen formation mechanism. Alternative approach to biohydrogen production (e.g. artificial photosythetic systems, photoelectochemical cells). Integrated systems of biohydrogen production. Production of biofuels and energy from organic waste. Microbial fuel cells.

Classes:

(1) cultivation of microorganisms employed in biofuel production (cellulolytic aerobic and anaerobic bacteria, microalgae used in biodiesel production, purple non-sulphur bacteria capable of hydrogen production) (2) production of cellulases by cellulolytic bacteria and cellulase activity assays; (3) analysis of cellulose degradation products by HPLC with UV and RI detection; (4) measurement of PNS nitrogenase activity; (5) lipids extraction from algae and production of biodiesel from plant oil; (6) PCR amplification and gel electrophoresis of nitrogenase gene coding NifK subunit

Seminars:

Optimisation of algal growth in closed bioreactors. Genetic engineering for improved TAGs production. Alternative ways of cellulose utilization and hydrogen production from cellulose. Protein engineering in the

process of converting lignocellulose to biofuels. Modification of lignin production and lignin decomposition. Artificial hydrogenases and artificial systems of water photolysis. Proton pumps used for biofuel production. Purple non-sulphur bacteria used for biohydrogen production. Microbial fuels cells. Bioelectrochemical systems for the production of electricity from sediments. Integrated systems of hydrogen production. Economic, political and ecological aspects of biofuel production.

Literatura: (tylko po angielsku)

Review papers published in scientific journals.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.