Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to Medical Biotechnology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT286E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Introduction to Medical Biotechnology
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Facultative subjects for 1 year Molecular Biotechnology - summer semester 2020/21
Facultative subjects for 2 year Molecular Biotechnology - summer semester 2020/21
Facultative Subjects in English at the FBBB - summer semester 2020/21
Kursy do wyboru programu Study Abroad API
przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dulak
Prowadzący grup: Józef Dulak
Strona przedmiotu: http://www.zbm.wbbib.uj.edu.pl/kursy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1. Obtaining basic knowledge on medical biotechnology.

2. Familiarize students with the most important research techniques used in medical biotechnology

3. familiarize students with the applications of medical biotechnology in medical practice.


Efekty kształcenia:

Student who passed the course:

1. knows the current achievements of biotechnology and has knowledge of basic techniques and research tools used in different sub-disciplines of biotechnology (plant biotechnology, medical and diagnostic biotechnology, recombinant protein production) [BT1K_W21, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W08]

2. knows how to use correct scientific and technical terminology in the subject matter in English [BT1K_U05, P1A_U02]

3. uses online tools, including databases and search engines for scientific publications, to the extent necessary to acquire and process information on natural sciences and biotechnology (BT1K_U06, P1A_U03)

4. is aware that biotechnology carries with it bioethical dilemmas and is prepared for their perception and the need for self-determination [BT1K_K03, P1A_K04]

5. In the face of constant updating of knowledge in the subject area, he / she understands the need for continuous learning [BT1K_K01, P1A_K01, P1A_K05, P1A_K07]Wymagania wstępne:

Passed courses: cell biology, biochemistry, molecular genetics, biotechnology basics

Forma i warunki zaliczenia:

credit with grade

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Multiple choice written test

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Lectures: Knowledge is transferred to students by traditional methods (presentations) in order to comprehensively present a particular subject using multimedia devices.

Bilans punktów ECTS:

ECTS = 2

Workload activity


Participation in lectures 15 hours

Preparing for classes 15 hours

Preparing for the exam 20 hours


Sum of 50 hours


1 ECTS / 25 hours of general workload

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

not applicable

Skrócony opis:

Medical biotechnology uses organisms and organisms-derived materials for research and to develop diagnostic and therapeutic products that help treat and prevent human diseases. In general, the course covers some general aspects of medical biotechnology as well as its detailed applications.

Pełny opis:

Specifically, it focuses on the history of medical biotechnology, the methods of molecular biology, genetic engineering tools, molecular diagnosis: techniques and applications, the methods of cell culturing and tissue culturing, a biochemical basis for action of selected groups of drugs, preclinical and clinical studies of new drugs, molecular-directed therapies, pharmacogenetics, pharmacogenomics and personalized medicine, targeted therapies, methods of phenotyping cells, the use of flow cytometry in diagnostic tests, transgenic animals in examining disease mechanisms, testing new therapies and potential drugs, in vitro and in vivo gene transfer techniques, the fundamentals of gene therapy − vectors and selected clinical trials, recent findings in gene editing – comparison of ZFNs, TALENs, CRISPR/Cas9, gene editing in therapy of human disease, stem cells and their potential use in regenerative medicine, ethical aspects of medical biotechnology – molecular diagnostics, gene and cell therapy and therapeutic cloning, molecular mechanisms responsible for the formation of new blood vessels, the anti-angiogenic therapies used in the treatment of cancer.

Literatura:

1. Judit Pongracz, Mary Keen (eds) – Medical Biotechnology. Churchill Livngstone-Elsevier

Additional materials:

Science and popular science articles, eg. Scientific American to be distributed among the participants

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dulak
Prowadzący grup: Józef Dulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.