Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/036 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurotoksykologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gregoraszczuk
Prowadzący grup: Ewa Gregoraszczuk, Anna Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

KW10- opisuje budowę i rozwój osobniczego

somatycznego i autonomicznego układu nerwowego

kręgowców

KW18- opisuje efekty działania leków i związków

toksycznych na układ nerwowy

KU_07 potrafi posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi literaturę naukową

K_U12 posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień z zakresu neurobiologii, w których wykorzystuje język naukowy

K_K03- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań

K_K07- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowe


Forma i warunki zaliczenia:

Poszczególne wykłady przedzielane seminariami dotyczącymi omawianych problemów. Kolokwium końcowe po zakończeniu kursu z materiału przerabianego na wykładach i seminariach.


Egzamin mieszany: test, opisowe, uzupełnianie zdań, uzupełnianie schematów.


Punktacja 1 do 1

.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykład


Prezentacje studentów na podstawie literatury anglojęzycznej problemu.

Bilans punktów ECTS:

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

studiowanie literatury

(wskazanej przez prowadzącego zajęcia) 10

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 15

Suma 85

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Pełny opis:

1. Zapoznanie z związkami o których będzie mowa.

2. Wprowadzenie pojęć toksykologia-ecoto=

ksykologia- neurotoksykologia.

3. Ekspresja ERα i β w mózgu i ich związek z zachowaniem, myśleniem, pamięcią, stresem w stanachfizjologicznych i chorobach neuro-degeneracyjnych

4. Neurotoksyczność rozwojowa

5. Neurotoksyczne działanie metali.

6. Neurotoksyczne działanie rozpuszczalników

7. Neurotoksyny roślin i zwierząt

8. Ryzyko narażenia na POPs (dioksyny, PCB, PBDE, pestycydy)

9. Zastosowanie hodowli tkanek w badaniach neurotoksycznego działania czynników środowiskowych.

Literatura:

Neurotoxicology- G.J Harry and HA Tilson.

Oryginalne prace naukowe – literatura ustalana na bieżąco.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.