Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/044 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Nowak
Prowadzący grup: Dominika Dudek, Katarzyna Młyniec, Gabriel Nowak, Agata Siwek, Monika Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Cele dydaktyczne:

- zapoznanie studentów z neurobiologicznymi mechanizmami depresji, lęku i schizofrenii;

- uświadomienie studentom problemów związanych z diagnostyką i praktycznym stosowania terapii w/w zaburzeń psychicznych.

Po zakończeniu zajęć student:w zakresie wiedzy:

- charakteryzuje zaburzenia psychiczne i neurodegeneracyjne (aspekty neurobiologiczne, neurochemiczne i na podstawowym poziomie psychopatologię);

- charakteryzuje mechanizmy związane z patologią i terapią zaburzeń psychicznych;-wyjaśnia mechanizmy plastyczności mózgu w/w zaburzeniach;w zakresie umiejętności:

- korzysta ze źródeł informacji dotyczących zaburzeń psychicznych i neurodegeneracyjnych (drukowanych i internetowych)

- analizuje i interpretuje wyniki doniesień naukowych

- tworzy krótkie opracowania wybranych zagadnień

Wymagania wstępne:

Wiedza nabyta podczas poprzednich lat studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przygotowania i prezentacji referatu..

Zasady zaliczenia:

- obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach

- prezentacja treści polecanych i samodzielnie dobranych publikacji.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

-wykład informacyjny, wykład problemowy

Metody aktywizujące:

-seminarium (dyskusja, referaty, prezentacje);

-publikacje polecane przez prowadzącego;

-publikacje samodzielnie dobrane przez studentów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 15 h

Wykład informacyjny i problemowy, objaśnienia, wyjaśnienia, ew. konsultacje indywidualne ze studentem – 10 h.

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych: 8 h

- przygotowanie i prezentacja treści polecanych i samodzielnie dobranych publikacji.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

neurobiologia, rok 1

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z neurobiologicznymi mechanizmami depresji, lęku i schizofrenii oraz z problemami diagnostyki i praktycznego stosowania terapii w/w zaburzeń psychicznych.

Zasadnicze treści przedmiotu:Objawy kliniczne i neurobiologia zaburzeń afektywnych (depresja) i lękowych oraz schizofrenii;

- Stres, depresja, lęk, samobójstwo;

Terapia: mechanizmy działania, współczesne hipotezy;

- Kliniczne zastosowanie oraz problemy terapii;

Metodyka badań przedklinicznych

Literatura:

Wokół depresji. Problemy farmakoterapii depresji i współistniejących schorzeń (red. D. Adamek, G. Nowak), ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, Kraków, 2010;ibuk: http://www.ibuk.pl/fiszka/13202/wokol-depresji-problemy- farmakoterapii-depresji-i-wspolistniejacych-schorzen.html

Neuropsychofarmakologia, dziś i jutro. (red. Bijak M., Lasoń W.) IFPAN, Kraków, 2000;

Stahl’s Essential Psychopharmacology. Stahl SM. Cambridge University Press, NY, 2008

Inne materiały dostarczone przez wykładowców

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.