Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty terenowe z botaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl.IB.WAR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty terenowe z botaniki
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia terenowe (prezentacja gatunków roślin i ich siedlisk, zbiór okazów do zielnika, wykonanie zdjęć fitosocjologicznych) – 15 godz. lekcyjnych

Pełny opis:

Ogólne cele kształcenia:

• poznanie roślin zielnych, krzewów i drzew stanowiących naturalne składniki polskiej flory

• poznanie roślin obcych naszej florze w tym gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla bioróżnorodności na terenie Polski

• poznanie możliwości wykorzystania przez człowieka roślin dziko występujących

• zaznajomienie z problemami związanymi

z ochroną niektórych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych oraz ich siedlisk

• poznanie wybranych typów zbiorowisk roślinnych oraz gatunków dla nich charakterystycznych

• nabycie umiejętności wykonywania zdjęć fitosocjologicznych niezbędnych do wykonania monitoringu przyrodniczego

• poznanie zasad wykonywania dokumentacji naukowej w formie zielnika (zbiór okazów, ich suszenie, etykietowanie i zabezpieczenie materiałów zielnikowych)

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Uczestnik kursu zna:

• przykłady rodzimych i obcych gatunków wchodzących w skład polskiej flory naczyniowej

• cechy pozwalające na identyfikację poznanych na zajęciach roślin naczyniowych

• przykłady gatunków, które są na terenie Polski chronione lub zagrożone

W zakresie umiejętności:

Uczestnik kursu umie:

• wykonać zdjęcie fitosocjologiczne

• wykonać dokumentację naukową w postaci zielnika

W zakresie kompetencji społecznych:

Uczestnik kursu potrafi:

• zabrać głos w dyskusji na temat wpływu gatunków inwazyjnych na zdrowie i gospodarkę człowieka, a także możliwości zwalczania gatunków inwazyjnych

• zabrać głos w dyskusji na temat zagrożeń, na jakie narażona jest szata roślinna na terenie Polski

• zabrać głos w dyskusji na temat możliwości wykorzystania przez człowieka roślin dziko występujących

• pracować w zespole 2-3-osobowym, według udzielanych wskazówek

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie własnego zielnika składającego się z 30 gatunków roślin naczyniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Pliszko
Prowadzący grup: Artur Pliszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.