Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-D11-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia CHEMII - semestr letni
Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia OCHRONY ŚRODOWISKA - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Chemia II stopień

Student

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: Dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i metod znajdujących zastosowanie w dydaktyce chemii na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W zakresie umiejętności:

CH2_U20: Potrafi wykorzystać w procesie dydaktycznym aktualne zdobycze technologii informacyjno-komunikacyjnej z uwzględnieniem interaktywnego środowiska nauczania oraz elementów e-nauczania.

CH2_U07: Potrafi określić kierunki rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej mającej zastosowanie w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych i na tej podstawie zaplanować i zrealizować proces samokształcenia.

W zakresie kompetencji:

CH2_K04: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.


Ochrona środowiska II stopień

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: Dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i metod znajdujących zastosowanie w dydaktyce chemii na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W zakresie umiejętności:

OS2_U07: Potrafi wykorzystać w procesie dydaktycznym aktualne zdobycze technologii informacyjno-komunikacyjnej z uwzględnieniem interaktywnego środowiska nauczania oraz elementów e-nauczania.

OS2_U20: Potrafi określić kierunki rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej mającej zastosowanie w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych i na tej podstawie zaplanować i zrealizować proces samokształcenia.

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach, pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Chemia II stopień

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: Ocena ciągła w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa.

W zakresie umiejętności:

CH2_U20: Ocena ciągła w trakcie zajęć.

CH2_U07: Ocena ciągła w trakcie zajęć.

W zakresie kompetencji:

CH2_K04: Ocena ciągła w trakcie zajęć.


Ochrona środowiska II stopień

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: Ocena ciągła w trakcie zajęć, praca zaliczeniowa.

W zakresie umiejętności:

OS2_U07: Ocena ciągła w trakcie zajęć.

OS2_U20: Ocena ciągła w trakcie zajęć.

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: Ocena ciągła w trakcie zajęć.

Metody dydaktyczne:

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda sytuacyjna

metody programowane-z użyciem komputera

metody programowane-z użyciem maszyny dydaktycznej

Bilans punktów ECTS:

Udział w laboratorium komputerowym - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć i przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 30 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Podstawy stosowania wybranych elementów technologii informacyjno-komunikacyjne w edukacji przyrodniczej na różnych poziomach edukacyjnych.

Pełny opis:

Podstawy stosowania technologii informacyjno-komunikacyjne w edukacji przyrodniczej. Wizualizacja doświadczeń chemicznych w pracowni szkolnej. Wykorzystanie interaktywnego środowiska nauczania w procesie dydaktycznym w tym tablicy interaktywnej, systemów zdalnego oceniania i tabletów. Modelowanie cząsteczek chemicznych i symulacja przebiegu reakcji chemicznych. Systemy do elektronicznego zbierania danych eksperymentalnych. Analiza i opracowanie wyników pomiarów. Podstawy e-learningu i b-learningu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Materiały udostępnione na platformie PEGAZ

Literatura uzupelniająca

J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.