Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstrzykowa analiza przepływowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-A302-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Wstrzykowa analiza przepływowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia analityczna i stosowana
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kościelniak
Prowadzący grup: Paweł Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu chemii analitycznej o zagadnienia z zakresu analizy przepływowej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów aplikacyjnych.


Student:

W zakresie wiedzy:

CH1_W06: Potrafi scharakteryzować techniki przepływowe oraz określić znaczenie i rolę analizy przepływowej w chemii analitycznej

CH1_W02: Potrafi opisać procesy odpowiedzialne za zjawisko dyspersji próbki w układzie przepływowym

CH1_W05.6: Potrafi opisać zastosowania wstrzykowej analizę przepływową w analizie ilościowej

W zakresie umiejętności:

CH1_U10: Potrafi opisać wybraną technikę analizy przepływowej i uzasadnić cel jej zastosowania

CH1_U09: Potrafi zaplanować, skonstruować i zastosować układ wstrzykowo-przepływowy do wykonania analizy zgodnie z określoną procedurą chemiczną

CH1_U02: 1. Potrafi zinterpretować wyniki pomiarowe uzyskiwane we wstrykowej analizie przepływowej, 2. Potrafi obliczyć wyniki analityczne i dokonać ich analizy statystycznej oraz ocenić ich precyzję i dokładność.

CH1_U06: Potrafi zastosować technikę przepływową do kalibracji analitycznej i do zatężania próbek

CH1_U05: Potrafi wykorzystać technikę przepływową do wykonania analizy wieloskładnikowej

CH1_U07: Potrafi wykorzystać układy przepływowe do minimalizacji ilości odpadów chemicznych

CH1_U16: Potrafi korzystać z anglojezycznej literatury fachowej dotyczącej analizy przepływowej

W zakresie kompetencji:

CH1_K05: Potrafi określić zasady starannej konstrukcji zestawu przepływowego

CH1_K06: Potrafi przedstawić i określić praktyczne aspekty stosowania technik przepływowych w analizie chemicznej

Wymagania wstępne:

ukończony kurs "Chemia analityczna"

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W06: egzamin pisemny

CH1_W02: egzamin pisemny

CH1_W05.6: egzamin pisemny

W zakresie umiejętności:

CH1_U10: egzamin pisemny

CH1_U09: egzamin pisemny

CH1_U02: egzamin pisemny

CH1_U06: egzamin pisemny

CH1_U05: egzamin pisemny

CH1_U07: egzamin pisemny

CH1_U16: egzamin pisemny

W zakresie kompetencji:

CH1_K05: egzamin pisemny

CH1_K06: egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 30 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wykład dotyczy najbardziej istotnych zagadnień z zakresu wstrzykowej analizy przepływowej

Pełny opis:

Rodzaje analitycznych technik przepływowych. Historia i znaczenie wstrzykowej techniki przepływowej. Budowa analizatora. Podstawy teoretyczne. Dyspersja próbki i jej kontrola. Pik wstrzykowy jako sygnał analityczny. Kontrola przebiegu reakcji chemicznych. Metody rozcieńczania. Metody kalibracyjne. Metody zatężania próbki i rozdzielania jej składników. Miareczkowanie wstrzykowo-przepływowe. Przykłady zestawów wstrzykowo-przepływowych służących do analiz środowiskowych i toksykologicznych. Perspektywy rozwoju wstrzykowej analizy przepływowej.

Wykład prowadzony z użyciem środków audiowizualnych

Literatura:

B. Karlberg, G.E. Pacey, "Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków", WNT, Warszawa 1994.

M. Trojanowicz, "Automatyzacja w analizie chemicznej", rozdz. 4., WNT, Warszawa 1992.

Uwagi:

Zajęcia odbywać się będą w pierwszej połowie semestru.

Wykłady odbywają się zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.