Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OBoCo201-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok OCHRONA - stacjnonarne II stopnia - Chemia środowiska
Przedmioty obowiązkowe II rok OCHRONA - stacjonarne II stopnia - Biologia środowiska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czerniawski
Prowadzący grup: Jan Czerniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W03: Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu ontologiczego zaplecza nauk przyrodniczych, umożliwiającą integrację wiedzy z zakresu poszczególnych nauk w szerszej perspektywie światopoglądowej

OS2_W20: Dysponuje ogólą wiedzą na temat historycznej ewolucji filozoficznych poglądów na przyrodę, pozwalającą lepiej zrozumieć jej współczesną koncepcję opartą na wynikach nauk szczegółowych

W zakresie umiejętności:

OS2_U06: Wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów w konfrontacji z różnymi poznanymi poglądami w zakresie filozofii przyrody

OS2_U20: 1. Potrafi formułować problemy filozoficzne i logicznie argumentować na rzecz ich rozwiązań 2. Dysponuje umiejętnością myślenia alternatywnego

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: Potrafi w stosuku do swojej wiedzy zdobyć się na dystans motywujący do dalszego kształcenia

OS2_K20: Wykazuje tolerancję dla odmiennych poglądów opartą na umiejętności myślenia alternatywnego

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS2_W03: Odpowiednie pytania w trakcie egzaminu

OS2_W20: Odpowiednie pytania w trakcie egzaminu

W zakresie umiejętności:

OS2_U06: Odpowiednie pytania w trakcie egzaminu

OS2_U20: Odpowiednie pytania w trakcie egzaminu

W zakresie kompetencji:

OS2_K01: Odpowiednie pytania w trakcie egzaminu

OS2_K20: Odpowiednie pytania w trakcie egzaminu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Uczęszczanie na wykłady - 30 godz.

Samodzielna lektura zalecanych i wybranych tekstów - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 80 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS

Grupa treści kształcenia:

Inne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ochrona środowiska (biol. środ.), stacjonarne drugiego stopnia
Ochrona środowiska (chemia środ.), stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Podstawy filozofii przyrody, ewolucja i aktualny stan filozofii przyrody oraz filozoficznych koncepcji przyrody w korespondencji z naukami przyrodniczymi.

Pełny opis:

Specyfika filozofii przyrody. Znaczenie wiedzy naukowej dla filozofii przyrody. Ruch, przestrzeń i czas jako podstawowe pojęcia fizyczne. Paradoksy ruchu i upływu czasu. Atomistyczne i holistyczne koncepcje materii i substancji. Redukcjonizm, antyredukcjonizm, emergentyzm. Mechanicyzm. Realizm, instrumentalizm, konwencjonalizm. Platonizm i arystotelizm. Reizm, procesualizm, ewentyzm. Determinizm, indeterminizm, chaos deterministyczny. Natura i geneza życia. Filozoficzne aspekty teorii ewolucji. Miejsce człowieka w przyrodzie.

Literatura:

M. Heller i T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody; reszta dostosowana do indywidualnych zainteresowań studentów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.