Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informatyczna w nauczaniu chemii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC06b-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Technologia informatyczna w nauczaniu chemii II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.


Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Seminarium – ocenianie ciągłe (bez oceny)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia komputerowe, dyskusja.

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów dla części I i II

Udział w ćwiczeniach i seminariach razem 20h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury - 55h.


Łączny nakład pracy: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Podstawy stosowania technologii informacyjno-komunikacyjne w edukacji przyrodniczej. Wizualizacja doświadczeń chemicznych w pracowni szkolnej. Wykorzystanie interaktywnego środowiska nauczania w procesie dydaktycznym w tym tablicy interaktywnej, systemów zdalnego oceniania i tabletów. Modelowanie cząsteczek chemicznych i symulacja przebiegu reakcji chemicznych. Systemy do elektronicznego zbierania danych eksperymentalnych. Analiza i opracowanie wyników pomiarów.

Pełny opis:

Podstawy stosowania technologii informacyjno-komunikacyjne w edukacji przyrodniczej. Wizualizacja doświadczeń chemicznych w pracowni szkolnej. Wykorzystanie interaktywnego środowiska nauczania w procesie dydaktycznym w tym tablicy interaktywnej, systemów zdalnego oceniania i tabletów. Modelowanie cząsteczek chemicznych i symulacja przebiegu reakcji chemicznych. Systemy do elektronicznego zbierania danych eksperymentalnych. Analiza i opracowanie wyników pomiarów.

Literatura:

1. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.