Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy ekologii i ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC09-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Elementy ekologii i ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard, Iwona Maciejowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Dysponuje wiedzą z zakresu ekologii w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zna przepisy dotyczące składowania i wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.


Forma i warunki zaliczenia:

seminarium – ocenianie ciągłe (bez oceny)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, egzamin dyplomowy.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, heureza, dyskusja, praca w grupach.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium - 15h.

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury - 40h.

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - 20h


Łączny nakład pracy: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Edukacja środowiskowa. Biosfera i różnorodność biologiczna – zakres tych pojęć; jak je rozumieć i chronić. Zagrożenia środowiska przyrodniczego, metody zapobiegania i sposoby usuwania negatywnych następstw degradacji i dewastacji środowiska. Zasady zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska w najbliższym otoczeniu (dom, szkoła, miejsce pracy). Ekologia a ochrona środowiska. Zakres i metody badań ekologii ewolucyjnej. Definicja życia. Seryjna endosymbioza.

Podstawy składowania, wykorzystania i transportu odczynników i odpadów chemicznych. Przepisy BHP obowiązujące w szkolnej pracowni chemicznej.

Pełny opis:

Edukacja środowiskowa. Biosfera i różnorodność biologiczna – zakres tych pojęć; jak je rozumieć i chronić. Zagrożenia środowiska przyrodniczego, metody zapobiegania i sposoby usuwania negatywnych następstw degradacji i dewastacji środowiska. Zasady zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska w najbliższym otoczeniu (dom, szkoła, miejsce pracy). Ekologia a ochrona środowiska. Zakres i metody badań ekologii ewolucyjnej. Definicja życia. Seryjna endosymbioza.

Podstawy składowania, wykorzystania i transportu odczynników i odpadów chemicznych. Przepisy BHP obowiązujące w szkolnej pracowni chemicznej.

Literatura:

1. B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełkowicz Ochrona środowiska. PWN Warszawa 2008

2. M. Wasilewski, W. Dawydow Bezpieczeństwo w pracowni szkolnej Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2008

3. Materiały projektu CHLASTS www.zmnch.pl zakładka projekty/projekt CHLASTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.