Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nauk przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC10-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Historia nauk przyrodniczych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Dyskutuje na temat współczesnych nurtów badawczych w naukach przyrodniczych i na tematy dotyczące wybranych zagadnień z tej dziedziny posługując się językiem naukowym typowym dla nauk chemicznych. Dostrzega związki i zależności między chemią a innymi obszarami nauk przyrodniczych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.


Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – ocenianie ciągłe (bez oceny)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, egzamin dyplomowy.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, heureza, dyskusja.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie - 15h.

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury - 40h.

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego -20h.


Łączny nakład pracy: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Rozwój nauk przyrodniczych. Wyodrębnienie się chemii jako osobnej dyscypliny. Rozwój pojęć chemicznych. Chemia praktyczna. Chemia jako przedmiot nauczania. Rozwój chemii w Krakowie.

Pełny opis:

Rozwój nauk przyrodniczych. Wyodrębnienie się chemii jako osobnej dyscypliny. Rozwój pojęć chemicznych. Chemia praktyczna. Chemia jako przedmiot nauczania. Rozwój chemii w Krakowie.

Literatura:

1. W. Bergandy, Od alchemii do chemii współczesnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.