Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FENDE-SLIILKNOJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska
Strona przedmiotu: http:///brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z rozwojem kultury na terenach niemieckojęzycznych

Efekty kształcenia:

NFDeEn1A_W04a ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii germańskiej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych


NFDeEn1A_W08a ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane z filologią germańską


NFDeEn1A_K01 rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy


NFDeEn1A_K05 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie


NFDeEn1A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form


Wymagania wstępne:

wpis na studia, znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1

Forma i warunki zaliczenia:

Testowy egzamin pisemny z materiału z wykładu po zakończeniu semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Testowy egzamin pisemny z materiału z wykładu po zakończeniu semestru,

dodatkowe punkty (ok. 15%) za obecność na wykładach.

Kryteria ocen: 3 - min. 60%, 3.5 - min. 65%, 4 - min. 70%, 4.5 - min. 75%, 5 - min. 80%


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

3 pkt

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia angielska z językiem niemieckim

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z wybranymi/najważniejszymi zagadnieniami dot. kultury niemieckiego obszaru językowego.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z wybranymi/najważniejszymi zagadnieniami dot. kultury niemieckiego obszaru językowego od czasów germańskich do współczesności:

- co to jest kultura?

- język

- literatura

- historia

- religia

- filozofia

- sztuka

- muzyka

- media

- polityka

- tradycje i zwyczaje

- Nobliści

Literatura:

wybrane informacje dostępne online, m.in:

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm

https://www.geschichte-oesterreich.com/

https://www.geschichte-schweiz.ch/

https://www.liechtenstein.li/land-und-leute/geschichte/

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/stil-epochen/index.html

oraz wybrane pozycje dostępne w bibliotece, np.:

Wilhelm Gössmann, Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss, Ismaning 1992

Uwagi:

Osoby wyjeżdżające proszone są o skontaktowanie się mailem na samym początku semestru w celu ustalenia warunków zaliczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.