Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Magia, niesamowitość, obłęd w prozie niemieckojęzycznej- opcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L-LO-2L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Magia, niesamowitość, obłęd w prozie niemieckojęzycznej- opcja
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anastasia Telaak
Prowadzący grup: Anastasia Telaak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką

literatury baśniowej i fantastycznej oraz jej znaczeniem w procesie historycznoliterackim.

Efekty kształcenia:

W06 +

U06 +

K01 ++

Wymagania wstępne:

wpis na 2 rok studiów

Forma i warunki zaliczenia:

aktywny udzial w zajęciach; test zaliczeniowy na koniec kursu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocenianie ciągłe, test zaliczeniowy na koniec zajęć

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, dyskusja, wykład

Bilans punktów ECTS:

4

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze specyfiką literatury baśniowej i fantastycznej oraz jej znaczeniem w procesie historycznoliterackim.

Seminarium zajmuje się formami przedstawiające charakterystyczne motywy i motywy niemieckiego romantyzmu – w szczególności fantastyczne i cudowne złowrogie i sennie nieprzytomny melancholia i szaleństwo – w tekście programistycznym epoki (poezja i proza), w wybranych świadectwach muzyki i malarstwa romantyzmu i literatury współczesnej.

Pełny opis:

Sen i tęsknota, wspaniała i niesamowita melancholia i szaleństwo należą do klasycznego spisu nie tylko literatury romantycznej. Jak to wyjaśnić wyeksponowanie tych tematów i motywów w okresie przejściowym od XVIII do XIX wieku, to pomóc w zrozumieniu pierwszym spojrzenie na kontekst współczesny i kulturowo-historyczny. W tym samym czasie chodzi o zrozumienie preferowane gatunki (poezja, „Kunstmärchen”, powieść) na reprezentację częściowo zacienionego/czarnego "romantyczny sposób życia" i ponadto rozbijanie tradycyjnych norm ogólnych, którego on emanuje, oraz rozwój pojęć takich jak fragmentaryczne.

Przeczytaj programistyczne teksty literackie epoki mają być opracowywane strategii literackich związane z wyżej wymienionymi tematami. Ponadto, przetwarzanie motywu marzenie, melancholii, szaleństwa w wybitnych zeznaniach innych dyscyplin artystycznych –

malarstwo i muzyka – należy zbadać, i

O ile czas pozostaje, związku z kwestią kontynuacji tradycji romantycznych, na koniec należy omówić, z jednej strony, literackie mediacje szaleństwa i melancholii na podstawie narracji, które biorą na romantyczne elementy i pokonują je w tym samym czasie lub wykraczają daleko poza romantyzm (Heinrich von Kleist, Georg Büchner). Z drugiej strony, utrzymywanie i recepcja romantycznych tradycji we współczesnej literaturze powinno być badane i omówione.

Literatura:

Literatura: Teksty źródłówe

(Uwaga: To jest lista tekstów, z których dokonano wyboru 4-5 tytułów w semestrze.)

Gedichte von u.a. Joseph von Eichendorff, Clemens Brentano, Novalis, Wilhelm Müller, Heinrich Heine

Ludwig Tieck, Der blonde Eckbert oder Der Runenberg

E. T. A. Hoffmann, Der goldene Topf

Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts (Auszüge)

Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihls wundersame Geschichte (Auszüge)

Heinrich von Kleist, Der Findling oder Die Marquise von O.

Georg Büchner, Lenz

Hartmut Lange, Der Blick aus dem Fenster/Das Haus an der Dorotheenstraße

Marion Poschmann, Geliehene Landschaften

Literatura podstawowa:

Kremer, Detlef und Andreas B. Kilcher: Romantik. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart: J.B. Metzler 20164.

Bunzel, Wolfgang (Hrsg.) Romantik. Epoche - Autoren – Werke. Darmstadt: WBG 2010.

Schmitz-Emans, Monika: Einführung in die Literatur der Romantik. Darmstadt: WBG 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.