Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metafora i metonimia w komunikacji medialnej - opcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-LOJ02-2L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metafora i metonimia w komunikacji medialnej - opcja
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Filar
Prowadzący grup: Magdalena Filar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w specyfikę językoznawczych semantyczno- pragmatycznych badań nad metaforą i metonimią, i ich analizę w komunikacji medialnej.

Efekty kształcenia:

NFDe1A_W06 – student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury;

NFDe1A_U06 – student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne;

NFDe1A_K01 – student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw morfologii i składni języka niemieckiego, znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 według według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ);

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), uczestnictwo w dyskusjach, pozytywne zaliczenie prac kontrolnych i wykonywanie zadań polegających na analizie wypowiedzi metaforycznych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

pisemne prace kontrolne, zadania domowe/prezentacje

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

metody problemowe – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

4 punkty ECTS

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w specyfikę i historię językoznawczych semantyczno-pragmatycznych badań nad metaforą i metonimią, a także ich analizę językoznawczą w oparciu o współczesną prasę niemieckojęzyczną.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w specyfikę i historię językoznawczych, semantyczno-pragmatycznych badań nad metaforą i metonimią, a także ich analizę językoznawczą.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i łączą rozważania natury teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi polegającymi na analizie wypowiedzi metaforycznych i metonimicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę wypowiedzi metaforycznych w języku polityki i gospodarki, w prasie bulwarowej, w relacjach sportowych oraz w języku reklamy.

Literatura:

Bąk, P. (2014), Denken-Sprechen-Handeln. Zur Erforschung der Metapher des Wirtschaftsdeutschen auf der Text-, Satz- und Wortebene. In: P. Bąk/ B. Rolek/ M. Sieradzka (Hrsg.), Text – Satz – Wort. Studien zur Germanistischen Linguistik. Rzeszów, 9–28.

Kövecses, Z. (2011), Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. Kraków.

Schwarz, M./ J. Chur (2007), Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen.

Schwarz-Friesel, M. (2013), Sprache und Emotion. (UTB=2939). Tübingen.

Schwarz-Friesel, M. (2015), Metaphern und ihr persuasives Inferenzpotenzial. Konzeptualisierungen des islamistischen Terrorismus nach 9/11 im massenmedialen Diskurs. In: C, Spieß/ K. Kӧpcke (Hrsg.), Metapher und Metonymie. Theoretische, methodische und empirische Zugänge. Empirische Linguistik, Bd. 1. Berlin, 143–265.

Schwarz-Friesel, M. / J.-H. Kromminga (2013), 9/11 als globale Katastrophe: Die sprachlich- kognitive Verarbeitung des 11. September 2001 in der Berichterstattung deutscher Medien. Eine Analyse im Rahmen der kritischen Kognitionslinguistik. In: „Sprachtheorie und germanistische Linguistik“ 23.1,

1–22.

Skirl, H./Schwarz-Friesel, M. (2013), Metapher. In: J. Meibauer/ M. Steinbach (Hrsg.), Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik, Bd. 4,Heidelberg.

Skirl, H. (2009), Emergenz als Phänomen der Semantik am Beispiel des Metaphernverstehens. Emergente konzeptuelle Metaphern an der Schnittstelle von Semantik und Pragmatik. Tübingen.

Skirl, H. (2010), Kompositummetaphern – semantische Innovation und textpragmatische Funktion. In: „metaphorik.de“, 19, 23–45.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.