Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z literatury norweskiej - opcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-LOL1-2L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z literatury norweskiej - opcja
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kłańska
Prowadzący grup: Maria Kłańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

NFDe1A_W06 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury+

NFDe1A_U06 Potrafi wyszukać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy.+

NFDe1A_K01 Rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy++.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie kulturą i literaturą skandynawską.

Zajęcia w języku polskim.

Forma i warunki zaliczenia:

Uczęszczanie (tylko dwie niebecności nieusprzawiedl. dozwolone) i aktywny udział w zajęciach, płynne czytanie lektur (po polsku, chyba że ktoś woli po niem. lub norwesku). Sprawdziany pisemnę śródsemestralne i na koncu semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Systematyczne sprawdzanie ustne, dorywcze pisemne, końcowy sprawdzian na ocenę w języku polskim.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wybrane zagadnienia historia lilteratury norweskiej zostanie przedstawiona w formie bardzo skrótowego wykładu, natomiast od studentów oczekuję przede wszystkim czytania literatury prymarnej i swobodnego wypowiadania się na jej temat - dyskusja problemowa, jak również zdobywania przed zajęciami ogólnych informacji wstępnych o danym okresie literackim i autorze.

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

W ciągu jednego semestru trudno przedstawić całościowo dzieje literatury, która miała swoje świetne poczatki w średniowieczu.Stąd zarys historycznoliteracki będzie bardzo skrótowy, co najmniej połowę czasu poświęcimy zaś na analizę 8-10 przeczytanych przez studentów po polsku lektur powieści, dramatów i opowiadań norweskich z okresu XIX-XX wieku.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające na temat historii, geografii i kultury Norwegii.

2. . Twórczość ludowa. Odrodzenie narodowe, romantyzm. Wergeland, Welhaven.

3. Dwa języki norweskie w XIX w.a dzisiaj.

4. Wielcy klasycy literatury norweskiej - Ibsen, Björnson, Kielland, Lie.

5. Realizm a naturalizm w Norwegii.

6. Przełom modernistyczny, młody Hamsun.

7. Literatura realistyczna okresu międzywojennego.

8. Literatura po r. 1945; wybrane dzieło literatury ostatnich dziesięcioleci, reportaż norweski.

Literatura:

Brak aktualnych opracowań całościowych literatury norweskiej w j. polskim.

Dostępne dla studentów pozycje:

1. Dzieje literatur europejskich.T. 2 cz. 2: Literatura staroskandynawska, literatura islandzka, norweska... Pod red. Władysława Floryana (1983)

2. Calleman, Birger: Literatura staroskandynawska, literatura szwedzka, literatura norweska (1932).

3. Downs, Brian: Modern Norwegian literature 1869/1918 (1966).

Dostępne również opracowania w j. niemieckim.

II. Teksty źródłowe do przeczytania:

1. Wybór opowiadań realistycznych Björnsona, Kiellanda itp.

2. Ibsen, Henrik: Nora czyli dom lalki lub inny dramat Ibsena.

3. Lie, Jonas: Otchłań.

4. Skram, Amalia: Boże Narodzenie Karen.

5. Hamsun, Knut: Głód

6. Undset, Sigrid: Krystyna córka Lawarnsa, t. I: Wianek.

7. Hoel, Sigurd: Droga na kraniec świata.

8. Wybrana powieść współczesna, np. Świat Zofii Josteina Gaardera lub

wybór opowiadań lub reportaży współczesnych (te ostatnie z antologii: Droga na Północ. Antologia norweskiej literatury faktu).

Uwagi:

Opcja dostępna w miare wolnych miejsc także dla studentów filologii szwedzkiej lub innych z Wydziału Filologicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.