Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej IIIa (XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR474 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej IIIa (XIX w.)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gurgul
Prowadzący grup: Monika Gurgul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

zaznajomienie studenta z literaturą włoską XIX wieku

Efekty kształcenia:

W1 student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego do interpretacji tekstów XIX-wiecznej literatury włoskiej.

W2 student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii literatury włoskiej XIX wieku oraz zagadnień szczegółowych będących przedmiotem zajęć; ma świadomość złożoności i historycznej zmienności zjawisk literackich.

U1 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich i/lub innych tekstów kultury włoskiej XIX wieku oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

K1 student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie.

Wymagania wstępne:

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA POLACCA

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i realizacji powierzonych zadań (np. prezentacje).

Egzamin ustny.

Studenci wyjeżdżający na Erasmusa do Włoch zdają taki sam egzamin jak studenci uczęszczający na zajęcia (chyba że treść kursów realizowanych we Włoszech pokrywa się z programem zajęć).Valutazione in base alla presenza e all’impegno degli studenti durante le lezioni. Test di controllo (testi letterari). L’esame orale.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- analiza tekstów, prezentacje, udział w dyskusjach

- obecność na zajęciach


- presentazioni, partecipazione attiva

- presenza


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody

- podające: wykład informacyjny

- problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

- eksponujące: film, sztuka teatralna, opera

-praktyczne: konwersatorium


Metodi

- lezione frontale

- discussione,

- visione di film, opere teatrali

- lettura e analisi testuale


Bilans punktów ECTS:

30 godzin wykładu 1 ECTS

30 godzin ćwiczeń: 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć i do egzaminu 60 godzin: 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Literaturoznawstwo; historia literatury włoskiej XIX w.

Lettere; storia della letteratura italiana del 800

Pełny opis:

Literaturoznawstwo; historia literatury włoskiej XIX w.

Wykład: kierunki rozwoju prozy włoskiej XIX w., szkoły, ruchy literackie i artystyczne na tle życia kulturalnego Europy: specyfika neoklasycyzmu włoskiego; spór o romantyzm i rozwój powieści historycznej; pozycja Leopardiego; literatura zaangażowana doby Risorgimenta; Scapigliatura mediolańska i jej wpływ na rozwój literatury włoskiej; weryzm i jego odmiany; powieść włoskich dekadentów.

Ćwiczenia obejmują analizę najbardziej reprezentatywnych dla epoki utworów poetyckich i teatralnych. Ewolucja literackiego imaginarium i języka oraz zmiany zachodzące w dramaturgii i w estetyce teatralnej omawiane są w powiązaniu z teoriami filozoficznymi i estetycznymi XIX wieku.

Lettere; storia della letteratura italiana del XIX secolo

sviluppo della letteratura e del teatro italiani sullo sfondo della vita culturale europea: il neoclassicismo e il romanticismo in Italia e in Europa, lo sviluppo del romanzo storico; la Scapigliatura milanese e il suo ruolo nella sprovincializzazione della letteratura italiana; il naturalismo, il verismo e le sue proposte di rinnovamento; il romanzo dei decadenti italiani; sviluppi della critica letteraria

Lettura di testi letterari: lettura e analisi dei più rappresentativi testi prosastici, poetici, teatrali o teorici. Analisi dell’evoluzione della lingua e dell’immaginario letterario nel contesto delle piu importanti teorie estetiche e filosofiche del XIX secolo.

Literatura:

Bibliografia podstawowa/bibliografia di base:

Ceserani R., De Federicis L., Il materiale e l'immaginario, Milano 1986

Ferroni G., Storia della letteratura italiana, Torino 1991

Malato E., Storia della letteratura italiana, Salerno Ed. Roma 2004

Literatura uzupełniająca (Bibliografia di approfondimento):

Hauser A., Storia sociale dell'arte, Torino 1976

Gioanola E., Il decadentismo, Roma 1977

Puppo M., Il romanticismo, Roma 1976

Lektury (Libri di lettura):

Foscolo U., Le ultime lettere di Jacopo Ortis

Manzoni A., Promessi sposi

Leopardi G., Canti; Operette morali

Nievo I., Le confessioni di un italiano

Tarchetti U., Fosca

Verga G., Mastro don Gesualdo lub/o I Malavoglia

Fogazzaro A., Il piccolo mondo antico

D'Annunzio G., Il piacere lub/o Il fuoco

i inne e altri

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.