Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IO-L-TUR-2-02ćA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Podolak
Prowadzący grup: Barbara Podolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka specjalności NFTr1A_W03 ++


Umiejętności

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia znajomością języka tureckiego NFTr1A_U01 ++


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFTr1A_K01 ++


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach i oddanie wszystkich prac pisemnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie semestru - na podstawie aktywności studentów i prac pisemnych.

Metody dydaktyczne:

Metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć 30 godz. = 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Praktyczne przyswojenie poruszanych na wykładzie zagadnień gramatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji morfologicznych.

Literatura:

Materiał do ćwiczeń zapewnia prowadzący.

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Podolak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka specjalności NFTr1A_W03 ++


Umiejętności

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia znajomością języka tureckiego NFTr1A_U01 ++


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFTr1A_K01 ++


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach i oddanie wszystkich prac pisemnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie semestru - na podstawie aktywności studentów i prac pisemnych.

Metody dydaktyczne:

Metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć 30 godz. = 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Praktyczne przyswojenie poruszanych na wykładzie zagadnień gramatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji morfologicznych.

Literatura:

Materiał do ćwiczeń zapewnia prowadzący.

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.