Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FLG.TI.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Zakład Filologii Węgierskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bubak
Prowadzący grup: Grzegorz Bubak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z wytworami kultury węgierskiej NF1A_U06

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego NF1A_K01

- potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu realizację stawianych sobie zadań NF1A_K03


Efekty kształcenia:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej studiowanej specjalności NF1A_W01

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NF1A_W02, NF1A_W03

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego NF1A_W07


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest regularne przygotowanie zadań domowych w zakresie edycji tekstów oraz egzamin końcowy sprawdzający praktyczne efekty kształcenia. Zadania przygotowywane i dostarczane są prowadzącemu wyłącznie w formie elektronicznej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykład połączony jest z praktyczną wiedzą na temat użycia komputera w pracy filologa. Student otrzymuje zestaw zadań, które wykonuje pod kierunkiem prowadzącego. Końcowa ocena jest wynikiem efektów z egzaminu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

30 godz. zajęć – 1ECTS

Egzamin końcowy – 1ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Moduł kształcenia nie przewiduje praktyk.

Pełny opis:

Praca z programem Word Office - Opanowanie prostych tek-stów: listów, faksów, oświadczeń, konspektów, CV.

Ogólne zasady redagowania i formatowania tekstów (m.in. prac licencjackich i magisterskich).

Wstawianie do dokumentów spisu treści i indeksów.

Wstawianie wykresów, ilustracji, nagłówków oraz numeracji stron i ilustracji.

Redagowanie przypisów i bibliografii.

Zasady wyszukiwani informacji w Internecie.

Podstawowa terminologia komputerowa w języku węgierskim, klawiatura węgierska, sposoby pisania tekstów węgierskich przy użyciu różnych klawiatur.

Najczęstsze praktyczne problemy podczas redagowania tek-stów zawierających węgierskie nazwiska lub nazwy w przypadkach zależnych.

Uwagi:

B. Krzymowski, Microsoft Office 2007 PL. Poradnik dla nie-informatyków, Warszawa 2008

B. Krzymowski, Microsoft Office 2007 PL. Rozszerzony samouczek dla nieinformatyków, Warszawa 2008.

B. Krzymowski, Windows Vista PL +EN. Poradnik dla nieinformatyków, Warszawa 2007

B. Krzymowski, Komputer nie działa - jak odzyskać dane i reaktywować Windows. Warszawa 2005

L. Nagy, Terminologia komputerowa. Praca magisterska na prawach rękopisu. Debreczyn 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.