Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przegląd języków turkijskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-TUR-2-09Bp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przegląd języków turkijskich
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Pomorska
Prowadzący grup: Marzanna Pomorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

rozumienie metody językoznawstwa historycznego, ogólny obraz języków turkijskich, bardziej szczegółowy obraz wybranych języków

NF1A_W01 + NF1A_W02 ++ NF1A_W03 ++ NF1A_W04 + NF1A_U06 + NF1A_U010 + NF1A_K02 +

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach (nie jest dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwiona; w sytuacjach losowych Student zobowiązany jest do ustalenia z prowadzącym warunków uzyskania zaliczenia);

aktywny udział w zajęciach (przygotowanie referatu, prezentacji na polecenie prowadzącego)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena aktywności na zajęciach i przygotowywanych prezentacji / referatów

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin = 1 ECTS

Praca własna studentów i przygotowanie się do zaliczenia = 1 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – turkologia

Skrócony opis:

Ogólne informacje językach turkijskich, bardziej szczegółowe szkice wybranych języków; tłumaczenie krótkich wybranych tekstów z wybranych języków turkijskich

Pełny opis:

Ogólne informacje językach turkijskich, bardziej szczegółowe szkice wybranych języków

Klasyfikacja języków turkijskich

Literatura:

Баскаков Н.А. (ed.) 1966, Языки народов СССР. Тюркские языки, Москва

Deny J. et al. (ed.) 1959, Philologiæ Turcicæ Fundamenta, Wiesbaden

Johanson L., Csató É.Á. (ed.) 1998, The Turkic Languages, London – New York

Tekin T., Ölmez M. 1999, Türk Dilleri, İstanbul

materiały własne prowadzącego

materiały internetowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.