Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys gramatyki języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-TUR-2-14A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys gramatyki języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yousef Sh'hadeh, Aleksandra Szklarzewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego jako drugiego języka dla studentów turkologii NFAr1A_U01 +++


Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFAr1A_K01 +


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium na zakończenie każdego działu.

Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia po zakończeniu działów - zaliczenie od 80%;

Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru - zaliczenie od 60%.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

wykład, praca indywidualna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – turkologia

Skrócony opis:

Nauka i doskonalenie pisma arabskiego, posługiwanie się słownikami do języka arabskiego oraz proste zagadnienia morfologiczne.

Pełny opis:

Kluczowym elementem pierwszej części kursu "Zarys gramatyki języka arabskiego" będzie poznanie i opanowanie alfabetu arabskiego, którego znajomość jest wymagana dla badaczy języka tureckiego (obowiązywał w Imperium Osmańskim do 1928 roku). Swobodne posługiwanie się pismem arabskim oraz umiejętność transkrypcji wyrazów arabskich na alfabet łaciński (i odwrotnie) będzie najistotniejszym elementem zaliczenia semestru. Studenci nauczą się także posługiwać słownikami rdzeniowymi i alfabetycznymi. Poznają podstawowe zagadnienia morfologii (liczba mnoga nominów, koniugacja czasownika w pierwszej klasie).

Literatura:

1. Król, I (2009). Pismo i ortografia arabska. Kraków: WUJ.

2. Danecki, J. (2001). Gramatyka języka arabskiego (t. I i II). Warszawa: Dialog.

4. Wehr, H. (1974). A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Libraire du Liban.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yousef Sh'hadeh, Aleksandra Szklarzewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego jako drugiego języka dla studentów turkologii NFAr1A_U01 +++


Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFAr1A_K01 +


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium na zakończenie każdego działu.

Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia po zakończeniu działów - zaliczenie od 80%;

Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru - zaliczenie od 60%.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

wykład, praca indywidualna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – turkologia

Skrócony opis:

Nauka i doskonalenie pisma arabskiego, posługiwanie się słownikami do języka arabskiego oraz proste zagadnienia morfologiczne.

Pełny opis:

Kluczowym elementem pierwszej części kursu "Zarys gramatyki języka arabskiego" będzie poznanie i opanowanie alfabetu arabskiego, którego znajomość jest wymagana dla badaczy języka tureckiego (obowiązywał w Imperium Osmańskim do 1928 roku). Swobodne posługiwanie się pismem arabskim oraz umiejętność transkrypcji wyrazów arabskich na alfabet łaciński (i odwrotnie) będzie najistotniejszym elementem zaliczenia semestru. Studenci nauczą się także posługiwać słownikami rdzeniowymi i alfabetycznymi. Poznają podstawowe zagadnienia morfologii (liczba mnoga nominów, koniugacja czasownika w pierwszej klasie).

Literatura:

1. Król, I (2009). Pismo i ortografia arabska. Kraków: WUJ.

2. Danecki, J. (2001). Gramatyka języka arabskiego (t. I i II). Warszawa: Dialog.

4. Wehr, H. (1974). A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Libraire du Liban.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.