Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys gramatyki języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-TUR-2-14B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys gramatyki języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yousef Sh'hadeh, Aleksandra Szklarzewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego jako drugiego języka dla studentów turkologii NFAr1A_U01 +++


Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFAr1A_K01 +


Wymagania wstępne:

zaliczenie pierwszego semestru

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium na zakończenie każdego działu.

Egzamin pisemny na zakończenie roku akademickiego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, wykonanie co najmniej 80% zadanych ćwiczeń na platformie Pegaz".

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne

Metody dydaktyczne:

wykład, praca indywidualna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – turkologia

Skrócony opis:

Ciąg dalszy morfologii, elementy słowotwórstwa, podstawy składni.

Pełny opis:

Druga część kursu koncentruje się na zagadnieniach gramatycznych. Z zakresu morfologii studenci zapoznają się z pochodnymi klasami czasownika. Przedstawione zostaną też elementy słowotwórstwa. Z zakresu składni: konstrukcja dopełniaczowa (idafa) oraz budowa zdania czasownikowego (szyk, forma czasownika w zależności od szyku).

Literatura:

1. Król, I (2009). Pismo i ortografia arabska. Kraków: WUJ.

2. Danecki, J. (2001). Gramatyka języka arabskiego (t. I i II). Warszawa: Dialog.

4. Wehr, H. (1974). A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Libraire du Liban.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yousef Sh'hadeh, Aleksandra Szklarzewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego jako drugiego języka dla studentów turkologii NFAr1A_U01 +++


Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFAr1A_K01 +


Wymagania wstępne:

zaliczenie pierwszego semestru

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium na zakończenie każdego działu.

Egzamin pisemny na zakończenie roku akademickiego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, wykonanie co najmniej 80% zadanych ćwiczeń na platformie Pegaz".

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne

Metody dydaktyczne:

wykład, praca indywidualna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – turkologia

Skrócony opis:

Ciąg dalszy morfologii, elementy słowotwórstwa, podstawy składni.

Pełny opis:

Druga część kursu koncentruje się na zagadnieniach gramatycznych. Z zakresu morfologii studenci zapoznają się z pochodnymi klasami czasownika. Przedstawione zostaną też elementy słowotwórstwa. Z zakresu składni: konstrukcja dopełniaczowa (idafa) oraz budowa zdania czasownikowego (szyk, forma czasownika w zależności od szyku).

Literatura:

1. Król, I (2009). Pismo i ortografia arabska. Kraków: WUJ.

2. Danecki, J. (2001). Gramatyka języka arabskiego (t. I i II). Warszawa: Dialog.

4. Wehr, H. (1974). A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Libraire du Liban.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.