Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia regionu- Historia Turcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-TUR-2-16A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia regionu- Historia Turcji
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nykiel
Prowadzący grup: Piotr Nykiel
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

• ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, NFTr1A_W04+


Umiejętności

• potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, NFTr1A_U06+

• posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków, NFTr1A_U10+


Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy, NFTr1A_K01+

• ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, NFTr1A_K05+


Wymagania wstępne:

Podstawowa orientacja w geografii Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Europy Środkowo-wschodniej oraz Afryki Północnej.

Forma i warunki zaliczenia:

W miarę regularna obecność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

nie dotyczy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz. = 2 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat historii ludów tureckich od ich zarania (ze szczególnym nastawieniem na plemiona, które w wyniku migracji dotarły na tereny Anatolii i Europy) oraz Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji.

Celem zajęć jest poszerzenie horyzontów studenta o wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej Turków oraz uwypuklenie wpływu konkretnych wydarzeń z historii Turcji na dzieje świata i współczesny obraz tego kraju.

Literatura:

Podstawowe lektury uzupełniające:

1. Okres przedanatolijski i seldżucki

• Lew Gumilow, Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

• Lew Gumilow, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.

• Zygmunt Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1996.

• Jean-Paul Roux, Historia Turków, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2003.

• Jerzy Hauziński, Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.

• James Waterson, Wojny Mameluków. Władcy i rycerze islamu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008.

• Seria biografii Wydawnictwa Amber z cyklu Wielcy Historii (m. in. Attyla, Czyngis-Chan, Kubiłaj-Chan, Tamerlan).

2. Okres osmański

• Steven Runciman, Upadek Konstantynopola 1453, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.

• Sulejman Wspaniały i jego czasy, Metin Kunt i Christine Woodhead (red.), Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.

• Halil İnalcık, Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

• Halil İnalcık, Donald Quataert, Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Janusz Pajewski, Buńczuk i Koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997.

• Dariusz Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim, Ejalet Kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994.

• Wojciech Morawski, Sylwia Szawłowska, Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.

• Piotr Nykiel, Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 – marzec 1915), Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków – Międzyzdroje 2008.

• Jan Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973.

• Franz Babinger, Z dziejów Imperium Osmanów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.

• Michał Sikorski, Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672, Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2007.

• Marek Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, t. I, Inforteditions, Zabrze 2009.

• Tomasz Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, Warszawa 1980.

• Dariusz Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2011.

Uwagi:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nykiel
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

• ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, NFTr1A_W04+


Umiejętności

• potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, NFTr1A_U06+

• posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków, NFTr1A_U10+


Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy, NFTr1A_K01+

• ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, NFTr1A_K05+


Wymagania wstępne:

Podstawowa orientacja w geografii Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Europy Środkowo-wschodniej oraz Afryki Północnej.

Forma i warunki zaliczenia:

W miarę regularna obecność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

nie dotyczy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz. = 2 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat historii ludów tureckich od ich zarania (ze szczególnym nastawieniem na plemiona, które w wyniku migracji dotarły na tereny Anatolii i Europy) oraz Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji.

Celem zajęć jest poszerzenie horyzontów studenta o wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej Turków oraz uwypuklenie wpływu konkretnych wydarzeń z historii Turcji na dzieje świata i współczesny obraz tego kraju.

Literatura:

Podstawowe lektury uzupełniające:

1. Okres przedanatolijski i seldżucki

• Lew Gumilow, Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

• Lew Gumilow, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.

• Zygmunt Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1996.

• Jean-Paul Roux, Historia Turków, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2003.

• Jerzy Hauziński, Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.

• James Waterson, Wojny Mameluków. Władcy i rycerze islamu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008.

• Seria biografii Wydawnictwa Amber z cyklu Wielcy Historii (m. in. Attyla, Czyngis-Chan, Kubiłaj-Chan, Tamerlan).

2. Okres osmański

• Steven Runciman, Upadek Konstantynopola 1453, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.

• Sulejman Wspaniały i jego czasy, Metin Kunt i Christine Woodhead (red.), Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.

• Halil İnalcık, Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

• Halil İnalcık, Donald Quataert, Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Janusz Pajewski, Buńczuk i Koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997.

• Dariusz Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim, Ejalet Kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994.

• Wojciech Morawski, Sylwia Szawłowska, Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.

• Piotr Nykiel, Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 – marzec 1915), Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków – Międzyzdroje 2008.

• Jan Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973.

• Franz Babinger, Z dziejów Imperium Osmanów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.

• Michał Sikorski, Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672, Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2007.

• Marek Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, t. I, Inforteditions, Zabrze 2009.

• Tomasz Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, Warszawa 1980.

• Dariusz Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2011.

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.