Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-MON-34A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hebrajski
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Piela
Prowadzący grup: Marek Piela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej NF2A_W04 +


Umiejętności:

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka hebrajskiego, który jest drugim językiem specjalności NF2A_U01 +++


Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego NF2A_K01 +


Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach. Dla chętnych egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cotygodniowe powtórki ustne trwające 15 minut, dla chętnych pisemny egzamin w sesji. Kryterium oceny jest praktyczna umiejętność posługiwania się językiem hebrajskim.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz. = 1 ECTS


Samodzielne utrwalenie materiału z zajęć i przygotowanie się do egzaminu w sesji letniej: 30 godz. = 1 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wstępny kurs współczesnego języka hebrajskiego.

1. Pismo (druk, kursywa, litery samogłoskowe)

2. Zaimki osobowe jako podmiot, orzeczenie, łącznik

3. Zaimki pytajne

4. Rodzajnik

5. Przyimki מן, אל, על, ל-, את

6. Czasownik w czasie teraźniejszym: klasy 1., rdzeni regularnych oraz rdzeni bez drugiej spółgłoski rdzennej; klasy 2., rdzeni regularnych

7. zdania nominalne w czasie teraźniejszym z orzecznikiem rzeczownikowym, przymiotnikowym, przyimkowym

8. Zdania posesywne i egzystencjalne w czasie teraźniejszym

9. Negatory לא, אין

10. Spójniki ו, אלא, אבל, כי, ש

11. Zaimki wskazujące w zdaniach typu זה לחם 'to jest chleb'.

Literatura:

Do zaliczenia przedmiotu wystarczy opanowanie zagadnień zawartych w materiałach dostarczonych przez prowadzącego, a pomocą mogą służyć studentom:

I. Słowniki:

1. M. Szir (Wolman-Sieraczkowa), D. Szir, Słownik hebrajsko-polski. T. I-II. Tel Awiw 1958.

2. A. Klugman, Nowy słownik hebrajsko - polski, polsko-hebrajski.

3. A. Klugman, Słownik polsko-hebrajski 2000.

4. A. Zilkha, Modern Hebrew - English Dictionary. Yale 1989.

5. I. Efrat, English - Hebrew Dictionary.

6. E. Lauden, L. Weinbach, Multi Dictionary. Bilingual Learners Dictionary Hebrew-Hebrew-English, English - Hebrew.

7. Reuben Alcalay, The Complete English-Hebrew, Hebrew - English Dictionary.

II. Podręczniki, gramatyki, rozmówki:

1. H. Simon, Lehrbuch der Modernen Hebräischen Sprache 1970.

2. Sz. Ronen, M. Sobelman, Samouczek języka hebrajskiego i słowniczek hebrajsko - polski.

3. P. Muchowski, Rozmówki polsko-hebrajskie.

4. Shlomit Chayat, Sara Israeli, Hilla Kobliner. Hebrew from Scratch. Akademon. Jerusalem.

5. Shula Gilboa, Modern Hebrew, seria: Teach Yourself.

6. Lewis Glinert, The Grammar of Modern Hebrew. Cambridge.

7. Lewis Glinert, Modern Hebrew. An Essential Grammar.

8. Edna Amir Coffin, Shmuel Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew. Cambridge.

9. Haim B. Rosén, A Textbook of Israeli Hebrew. 1966.

10. Olivier Durand, Dario Burgaretta, Corso di ebraico contemporaneo. 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.