Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Evolution of Indian Democracy 1900-2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-MON-53B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Evolution of Indian Democracy 1900-2000
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Marlewicz
Prowadzący grup: Rohit Wanchoo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza - student:


NFIn1A_W08 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie indianistykiNF1A_W06

Umiejętności - student:

NFIn1A_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem

podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NF1A_U09

NFIn1A_U12 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania

wniosków NF1A_U10

NFIn1A_U13 wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki

studiowanych w ramach kierunku kierunku neofilologia oraz specjalności filologia orientalna-indianistykaNF1A_U11

Kompetencje społeczne - student:

NFIn1A_K01 rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NF1A_K01

NFIn1A_K05 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego

zachowanie

NF1A_K05

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o XX-wiecznej historii Indii.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wykładach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Skrócony opis:

This course will deal with the evolution of democracy in India during the twentieth century. The first section will explore the emergence of ideas of modern democracy during the period before independence.

The second section will examine how colonialism and the national movement influenced Indian politics after 1947. The struggle for independence in India was based on mass mobilization by the elites and initiatives by the common people.

The third section will deal with the institutional framework of Indian politics and democracy. It will explore the framing of the Indian Constitution and the salient features of this text.

Pełny opis:

This course will deal with the evolution of democracy in India during the twentieth century. The first section will explore the emergence of ideas of modern democracy during the period before independence. It will explore indigenous notions of democracy in pre-colonial India, the introduction of local self-government in the late nineteenth century, and the idea of representation based on community leading to the creation of separate electorates based on religion. The systems of classification used by the Censuses of India from the late nineteenth century onwards, based on caste, community and religion, strengthened such identities. The introduction of representative government created ideas about majorities and minorities which grew stronger with the extension of the franchise by the Government of India Acts of 1919 and 1935. In the early twentieth century separate electorates and the claims of castes and communities had a significant impact on the evolution of Indian democracy. There was a process of institutionalization of ideas of democracy but this was shaped significantly by the perceptions and practices of the colonial government.

The second section will examine how colonialism and the national movement influenced Indian politics after 1947. The struggle for independence in India was based on mass mobilization by the elites and initiatives by the common people. There were many protests and local agitations seeking redress of grievances by different sections of the population. Many critiques of colonial rule emerged as did divergent visions about what freedom or independence meant. Some of these will be dealt with. The Indian National Congress as the most important party in the struggle for independence became the most popular party for two decades after 1947. The second section will explore the reasons for one party-dominance in the first two decades after independence, the impact of land reforms and socialist ideas espoused by the Congress, the changing caste and class equations after the Green Revolution, the rise of the Other Backward Classes in politics, the impact of economic liberalization during the 1990s and the rise of the Bharatiya Janata Party.

The third section will deal with the institutional framework of Indian politics and democracy. It will explore the framing of the Indian Constitution and the salient features of this text. The simultaneous endorsement of individual and group rights, the emphasis on fundamental rights, the unitary bias in a federal constitution will be explored. The Supreme Court in India has played a vital role in upholding rights of citizens particularly after the rise of Public Interest Litigation. The meaning of fundamental rights has considerably expanded over the last few decades. The Court has played a critical role in upholding democratic values and has kept pace with the times. The successful conduct of elections in the world’s largest democracy has been made possible because of robust institutions that have withstood many pressures. A vibrant press in several Indian languages has promoted healthy electoral competition and has enabled the free expression of criticism and dissent. Democracy in India does have some shortcomings but is a thriving idea. There is no serious challenge to the idea of democracy in India despite its detractors and critics.

Section A

1) Pre-colonial and modern ideas of democracy

2) The introduction of local self-government in late nineteenth century India

3) The implications of representation based on community and the introduction of separate electorates in 1909

4) The extension of the franchise by the Acts of 1919 and 1935 and their implications for mass mobilization and party formation

Section B

1) The historical legacy of colonial forms of representative government for prospects of democracy in India and Pakistan

2) The Congress system and one-party dominance in the first two decades after independence

3) Changing caste and class equations: the Green Revolution and the rise of the Other Backward Castes

4) The impact of socialist ideas in the three decades after independence and their declining influence after the 1980s

5) Crises, recovery and continuities in the Indian polity- the Emergency and the collapse of the Babri Masjid

6) The rise of the Bharatiya Janata Party

7) The rise of regional parties and their role in national politics

Section C

1) The framing of the Indian Constitution and the institutional framework of Indian democracy

2) The role of the Supreme Court in upholding fundamental rights and wider interpretation of rights

3) The institutionalization of democracy based on free and fair elections and a free press

4) The robustness of Indian democracy and faith in its ideals despite critiques of its flaws

Literatura:

BIBLIOGRAPHY

L. Rudolph and S. Rudolph, Explaining Indian Institutions: A Fifty Year Perspective, 1956-2006: Volume 2: The Realm of Institutions: State Formation and Institutional Change. New Delhi: Oxford University Press, 2008

R. Bhargava (ed.) Politics and Ethics of the Indian Constitution, New Delhi: Oxford

University Press, 2008.

Z. Hasan, E. Sridharan and R. Sudarshan (eds.) India’s Living Constitution: Ideas, Practices and Controversies, New Delhi: Permanent Black, 2002.

Z. Hasan (ed.) Parties and Party Politics in India, New Delhi: Oxford University Press, 2002.

Niraja Gopal Jayal, Citizenship and Its Discontents: An Indian History, Harvard University Press, 2013.

Sudipta Kaviraj, The Trajectories of the Indian State: Politics and Ideas, Orient Blackswan, 2010.

Paul Brass (ed) Routledge Handbook of South Asian Politics: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal, Routledge, 2010.

Maya Tudor, The Promise of Power: The Origins of Democracy in India and Autocracy in Pakistan, Cambridge 2013.

Niraja Gopal Jayal and Pratap Bhanu Mehta (eds) The Oxford Companion to Politics in India, Oxford University Press, Delhi 2010

Ananya Vajpeyi, Righteous Republic: The Political Foundations of Modern India, Harvard University Press, 2012

Carol Breckenridge and Peter Veer (ed) Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives on South Asia, University of Pennsylvania Press, 1993.

Partha Chatterjee, Tapati Guha-Thakurta and Bodhisattva Kar (ed) New Cultural Histories of India: Materiality and Practices, Oxford University Press, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.