Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.KFW-784.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego
Jednostka: Zakład Filologii Węgierskiej
Grupy: PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA III ROKU FILOLOGII WĘGIERSKEJ W SEM. ZIMOWYM
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA III ROKU FILOLOGII WĘGIERSKIEJ W SEM. LETNIM
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: węgierski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Veres-Guśpiel
Prowadzący grup: Szilárd Tátrai, Agnieszka Veres-Guśpiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

NFHu1A_W02 - zna podstawową terminologię filologiczną w języku węgierskim

NFHu1A_W03 - zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim

NFHu1A_W09 - zna i rozumie główne nurty badań nad językiem węgierskim w kontekście synchronicznym

NFHu1A_W10 - ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii

NFHu1A_U01 - wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie

NFHu1A_U03 - potrafi precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim i polskim w mowie i w piśmie


Wymagania wstępne:

- Gramatyka kontrastywna

- Językoznawstwo ogólne


Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach

- uzyskanie zaliczenia oraz oceny co najmniej dostatecznej z egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady:

Na koniec semestru zimowego: zaliczenie.

Na koniec roku akademickiego: egzamin ustny i pisemny.


Ćwiczenia:

Na koniec semestru zimowego: zaliczenie.

Na koniec roku akademickiego: zaliczenie (min. 50% punktów testu).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny oraz ćwiczenia.

Bilans punktów ECTS:

Łącznie 10 punktów ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Moduł kształcenia nie przewiduje praktyk.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemem gramatycznym języka węgierskiego na podstawie wyników najnowszych badań nad gramatyką opisową języka węgierskiego.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemem gramatycznym języka węgierskiego na podstawie wyników najnowszych badań nad gramatyką opisową języka węgierskiego. Na początku kursu omówione zostaną podstawowe pojęcia gramatyczne (np. fonem, morfem, leksem, syntagma, zdanie itp.). Następnie omówiony zostanie system fonetyczny i fonologiczny języka (spółgłoski i samogłoski), łączliwość fonemów w języku węgierskim oraz regularne zmiany fonetyczne. Następnie omówiony zostanie system morfologiczny, z naciskiem na opis morfemów autosemantycznych i gramatycznych, ich typów, szyku morfemów itd. Następnie omówiony zostanie system części mowy w języku węgierskim.

Literatura:

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Keszler Borbála – Lengyel Klára: Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Ladányi Mária – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. ÁnyT XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.

Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Veres-Guśpiel
Prowadzący grup: Szilárd Tátrai, Agnieszka Veres-Guśpiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

NFHu1A_W02 - zna podstawową terminologię filologiczną w języku węgierskim

NFHu1A_W03 - zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim

NFHu1A_W09 - zna i rozumie główne nurty badań nad językiem węgierskim w kontekście synchronicznym

NFHu1A_W10 - ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii

NFHu1A_U01 - wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie

NFHu1A_U03 - potrafi precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim i polskim w mowie i w piśmie


Wymagania wstępne:

- Gramatyka kontrastywna

- Językoznawstwo ogólne


Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach

- uzyskanie zaliczenia oraz oceny co najmniej dostatecznej z egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady:

Na koniec semestru zimowego: zaliczenie.

Na koniec roku akademickiego: egzamin ustny i pisemny.


Ćwiczenia:

Na koniec semestru zimowego: zaliczenie.

Na koniec roku akademickiego: zaliczenie (min. 50% punktów testu).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny oraz ćwiczenia.

Bilans punktów ECTS:

Łącznie 10 punktów ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Moduł kształcenia nie przewiduje praktyk.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemem gramatycznym języka węgierskiego na podstawie wyników najnowszych badań nad gramatyką opisową języka węgierskiego.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemem gramatycznym języka węgierskiego na podstawie wyników najnowszych badań nad gramatyką opisową języka węgierskiego. Na początku kursu omówione zostaną podstawowe pojęcia gramatyczne (np. fonem, morfem, leksem, syntagma, zdanie itp.). Następnie omówiony zostanie system fonetyczny i fonologiczny języka (spółgłoski i samogłoski), łączliwość fonemów w języku węgierskim oraz regularne zmiany fonetyczne. Następnie omówiony zostanie system morfologiczny, z naciskiem na opis morfemów autosemantycznych i gramatycznych, ich typów, szyku morfemów itd. Następnie omówiony zostanie system części mowy w języku węgierskim.

Literatura:

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Keszler Borbála – Lengyel Klára: Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Ladányi Mária – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. ÁnyT XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.

Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.