Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-3ST-O-CytKli Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Cytologia kliniczna
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne IIIr sem.zimowy,obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1.Cytologia złuszczeniowa nieginekologiczna (urologiczna, płyny z jam ciała/.

2.Cytologia złuszczeniowa ginekologiczna

3.Cytologia aspiracyjna.

4.Wybrane badania specjalistyczne w diagnostyce morfologicznej nowotworów.

Literatura:

Materiały z wykładów - prezentacje multidedialne

Efekty uczenia się:

K_W17 - Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na różnych szczeblach ochrony zdrowia.

K_W19 - Zna podstawowe problemy przed-laboratoryjnej i po-laboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych, współpraca z personelem medycznym, potrzeby zleceniodawcy).

K_K01 - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K06 - Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

K_K07 - Jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego Znajomość biologii nowotworów, współczesnych zasad diagnostyki patomorfologicznej i cytologicznej. Rola badań profilaktycznych (przesiewowych) ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez NFZ profilaktyki raka szyjki macicy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę-test z całego materiału

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.