Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dietetyka. Żywienie człowieka zdrowego i chorego - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-F-DieZyw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Dietetyka. Żywienie człowieka zdrowego i chorego - wybrane zagadnienia
Jednostka: Zakład Bromatologii
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, sem. letni, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zagrodzki
Prowadzący grup: Joanna Chłopicka, Mirosław Krośniak, Jadwiga Kryczyk-Kozioł, Paweł Zagrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia po stronie wiedzy:

1. Student zna i rozumie zasady żywienia (z uwzględnieniem żywności funkcjonalnej) i suplementacji sportowców. W36, W43

2. Student zna i rozumie rolę wybranych składników bioaktywnych obecnych w żywności w chemoprewencji.W41, W 46

3. Student zna prozdrowotne właściwości wybranych owoców i warzyw egzotycznych. W43

4. Student zna podstawowe zasady żywieniowe w różnych okresach życia.W32, W39

5. Student zna i rozumie wady stosowania żywności typu ‘fast-food’ oraz zalety stosowania żywności typu ‘slow food’. W47

Efekty kształcenia po stronie umiejętności:

1. Student potrafi uzasadnić dobór odpowiedniej żywności funkcjonalnej i suplementów w warunkach wzmożonej aktywności fizycznej.

U25

2. Student charakteryzuje skład wybranych produktów spożywczych pod kątem właściwości chemoprewencyjnych oraz przedstawia

znaczenie badań w zapobieganiu rozwojowi nowotworów. U26, U27

3. Student korzysta ze źródeł naukowych nt. zaleceń żywieniowych dla wybranej grupy wiekowej. U25, U26

4. Student przewiduje skutki stosowania żywności typu ‘fast-food’ oraz ‘slow food’. U25, U26

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy biochemii, fizjologii oraz patofizjologii.


Forma i warunki zaliczenia:

- obecność w zajęciach seminaryjnych

- zaliczenie pisemne – min 61% poprawnych odpowiedzi

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne:

- wykłady

- prezentacja multimedialna

- praca w grupach

- praca z podręcznikiem

- sesje rozwiązywania problemu

Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe:

- seminaria 15 h

Przygotowanie do seminariów: 15 h

- wyszukanie odpowiedniej literatury przedmiotu 3 h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu 4 h

- analiza materiałów z seminariów 3 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 5 h

Łączna ilość godzin 30 godz., co odpowiada 1 ECTS

Cele

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Pełny opis:

Seminarium (5 x 3h):

1. Żywność „fast food” vs. „slow food”.

2. Chemoprewencja.

3. Suplementacja i żywienie w sporcie.

4. Żywienie w różnych okresach życia.

5. Owoce i warzywa egzotyczne – wybrane właściwości zdrowotne.

Literatura:

Literatura:

1. Width M., Reinhard T. Dietetyka kliniczna. Wydawnictwo Elsevier 2014.

2. Payne A., Barker H. Dietetyka i żywienie kliniczne. Wydawnictwo Elsevier 2013.

3. Biernat J.: Żywienie, żywność a zdrowie. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław, 2001.

4. Spodaryk M., Gabrowska E.: Wiem co je moje dziecko. Wydawnictwo Literackie 2012.

Bilans punktów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.