Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny tradycyjnych systemów leczniczych świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-F-RosTra Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Rośliny tradycyjnych systemów leczniczych świata
Jednostka: Katedra Farmakognozji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, sem. letni, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irma Podolak
Prowadzący grup: Agnieszka Galanty, Justyna Makowska-Wąs, Irma Podolak, Danuta Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie się z podstawami filozoficznymi systemów medycznych praktykowanych na terenie Afryki, Indii, Chin, Ameryki Południowej i Australii. Poznanie różnych metod diagnozowania schorzeń i dobierania sposobu leczenia w wymienionych wyżej tradycyjnych systemach medycznych.

Zapoznanie się z najważniejszymi roślinami leczniczymi wymienionych wyżej tradycyjnych systemów medycznych, ich działaniem leczniczym i znaczeniem kulturowym.

Zdobycie wiedzy o zasadach komponowania mieszanek roślinnych i prostych przetworów galenowych, praktykowanych w pozaeuropejskich systemach medycznych.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student :


W zakresie wiedzy:

- wymienia i charakteryzuje surowce pochodzenia naturalnego, stosowane w lecznictwie tradycyjnym

- charakteryzuje metody diagnozowania i leczenia, stosowane w omawianych tradycyjnych systemach medycznych

- charakteryzuje zasady dobierania składu złożonych preparatów leczniczych w oparciu o założenia omawianych systemów medycznych


W zakresie umiejętności powinien:

- udzielać informacji o surowcach pochodzenia naturalnego stosowanych w omawianych systemach medycznych, a w szczególności o działaniu i zastosowaniu tych surowców


Wymagania wstępne:

obecność na wykładach obowiązkowa

Forma i warunki zaliczenia:

forma zaliczenia - test końcowy

obecność na wszystkich wykładach: nieobecność (max. 1) skutkuje przygotowaniem dodatkowego referatu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie bez oceny, wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z pisemnego testu końcowego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne obejmują metody podajace ( wykład informacyjny)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 15h;

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15h;

łączny nakład pracy studenta 30h;

liczba godzin kontaktowych 15h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Omawiane są podstawy tradycyjnych systemów medycznych Afryki, Ameryki Południowej, Chin, Indii oraz Australii i Oceanii – jak definiowane jest zdrowie i choroba, podstawowe techniki terapeutyczne, rodzaje preparatów roślinnych i in. Przedstawiana jest etnobotanika i etnofarmakologia wybranych gatunków roślin tamtych rejonów; porównanie ich zastosowania tradycyjnego z wynikami współczesnych badań farmakologicznych i zastosowaniem w lecznictwie europejskim oraz przykładowe preparaty i suplementy dostępne w Polsce.

Literatura:

Wybrane przez prowadzących zajęcia artykuły naukowe z fachowej literatury światowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.