Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Artificial intelligence in pharmaceutical sciences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4ST-F-ArtInt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Artificial intelligence in pharmaceutical sciences
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, IV rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Mendyk
Prowadzący grup: Aleksander Mendyk, Adam Pacławski, Jakub Szlęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Tryb prowadzenia zajęć:

stacjonarne

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami obliczeniowymi i metodami stosowanymi w wybranych dziedzinach nauk farmaceutycznych


Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

1. problematykę z zakresu dyscypliny naukowej – nauki farmaceutyczne – w stopniu zaawansowanym

2. właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne podstawowych substancji pomocniczych stosowanych w technologii postaci leku;


Student potrafi:

1. wyszukiwać informacje naukowe dotyczące substancji i produktów leczniczych.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Podstawowe zasady modelowania matematycznego i statystycznego 2. Sztuczne sieci neuronowe i sieci głębokie 3. Drzewa klasyfikacyjne 4. Logika rozmyta 5. Środowiska R i Python do modelowania za pomocą

narzędzi sztucznej inteligencji 6. Przykład modelu heurystycznego do przewidywania zmian dostępności farmaceutycznej i biologicznej modelowych substancji leczniczych


Terminy egzaminów i zaliczeń:

Obecność na zajęciach, Pisemny test końcowy. Aby zdać test, należy zdobyć co najmniej 50% punktów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

seminarium

Bilans punktów ECTS:

seminarium 15

przygotowanie do zajęć 9

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do sprawdzianu 1


Razem: 30 godzin

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami obliczeniowymi i metodami stosowanymi w wybranych dziedzinach nauk farmaceutycznych

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami obliczeniowymi i metodami stosowanymi w wybranych dziedzinach nauk farmaceutycznych

Literatura:

Obowiązkowa

1. W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team. An Introduction to R.

https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf (Accessed 16.02.2017)

Dodatkowa

1. Chatterjee, S. , Moore, C. M. and Nasr, M. M. (2017). An Overview of the Role of Mathematical Models in Implementation

of Quality by Design Paradigm for Drug Development and Manufacture. In Comprehensive Quality by Design for Pharmaceutical Product Development and Manufacture (eds G. V. Reklaitis, C. Seymour and S. García‐Munoz). doi:10.1002/9781119356189.ch2

2. Rantanen, J., Khinast, J. (2015). The Future of Pharmaceutical Manufacturing Sciences. Journal of Pharmaceutical Sciences. Volume 104, Issue 11, 2015, Pages 3612-3638, ISSN 0022-3549, https://doi.org/10.1002/jps.24594.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.