Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dietetyka (Zasady żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4ST-F-DieZas Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Dietetyka (Zasady żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych)
Jednostka: Zakład Bromatologii
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, IV rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zagrodzki
Prowadzący grup: Joanna Chłopicka, Justyna Dobrowolska-Iwanek, Mirosław Krośniak, Małgorzata Tyszka-Czochara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat zasad żywienia w wybranych jednostkach chorobowych.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia po stronie wiedzy:

1. Student zna przyczyny, objawy i zasady leczenia żywieniowego anoreksji i bulimii. W39.

2. Student zna i rozumie znaczenie odpowiedniego doboru składników odżywczych w czasie leczenia zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego. W32

3. Student zna produkty przeciwwskazane w niewydolności nerek. W32

4. Student rozumie mechanizmy wywołujące alergię pokarmową i zna produkty spożywcze przeciwwskazane w tym zaburzeniu. W32


Efekty kształcenia po stronie umiejętności:

1. Student potrafi wskazać produkty spożywcze zalecane lub przeciwwskazane w wybranych jednostkach chorobowych (anoreksja, bulimia, biegunki, zaparcia, refluks, niewydolność wątroby i trzustki, schorzenia nerek, alergia pokarmowa). U25

2. Student wyjaśnia zasady i rolę prawidłowego żywienia w wybranych jednostkach chorobowych. U30

3. Student umie korzystać z publikacji naukowych zgodnych z zasadami "evidence based nutrition". U59


Efekty kształcenia po stronie kompetencji społecznych

1. Student ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń spowodowanych przez poszczególne choroby. K2

2. Student jest świadom swojej roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, które powinny być stosowane w wybranych jednostkach chorobowych. K3

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy biochemii, fizjologii oraz patofizjologii.

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność w zajęciach seminaryjnych

- zaliczenie pisemne – min. 60% poprawnych odpowiedzi


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne:

- wykłady

- prezentacja multimedialna

- praca w grupach

- praca z podręcznikiem

- sesje rozwiązywania problemu

- elementy PBL


Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe:

- seminaria 15 h

Przygotowanie do seminariów: 15 h, w tym:

- wyszukanie odpowiedniej literatury przedmiotu 3 h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu 5 h

- analiza materiałów z seminariów 3 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 4 h

Łączna ilość godzin: 30 h., co odpowiada 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych.

Pełny opis:

Seminarium (5 x 3h):

1. Żywienie w wybranych chorobach nerek.

2. Żywienie w wybranych chorobach jelit. Biegunki i zaparcia – postępowanie dietetyczne.

3. Anoreksja i bulimia-żywieniowe wspomaganie leczenia.

4. Żywienie w schorzeniach wątroby, trzustki i dróg żółciowych oraz w chorobie refluksowej.

5. Alergia pokarmowa- zasady żywienia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jarosz M., Dzieniszewski J., Zaparcia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003.

2. Jarosz M., Dzieniszewski J., Gazy jelitowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003.

3. Jarosz M., Dzieniszewski J., Zespół jelita nadwrażliwego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006.

4. Pachocka L., Jarosz M., Dna moczanowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.

5. Jarosz M., Dzieniszewski J., Choroby żołądka i dwunastnicy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.

6. Jarosz M., Choroba stłuszczeniowa wątroby. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010.

Literatura uzupełniająca

1.Szostak-Węgierek D., Żywienie kobiet w ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.

2. Jarosz M., Żywienie osób w wieku starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.