Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurobiology and therapy of psychiatric disorders

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-NeuThe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Neurobiology and therapy of psychiatric disorders
Jednostka: Katedra Farmakobiologii
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 6 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Wykład, 9 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Nowak
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Michał Rychlik, Agata Siwek, Małgorzata Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

The main goal of this course is demonstration of the modern knowledge of the psychiatric diseases and therapeutic approach on the level of whole organism as well as cellular and subcellular pathways.

Efekty kształcenia:

problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne (w tym etiologię najczęstszych jednostek chorobowych), nauki biologiczne, nauki chemiczne, a także z dziedziny nauk społecznych – w stopniu ogólnym


Student gains knowledge about current scientific achievements in the area of psychiatry and psychopharmacology (neuropsychopharmacology).

Student understands neurobiological mechanisms of depression, anxiety and schizophrenia as well as issues related to diagnostics.

Student knows the new hypothesis of the therapeutic mechanisms.

Moreover, student is able to search and find proper literature sources.

Student is aware of the threat caused by psychiatric diseases for patients, their families and the society.

Wymagania wstępne:

Knowledge gained during former years of studies (particularly neurobiology, neurophysiology and neuropsychopharmacology).

Forma i warunki zaliczenia:

Obligatory presence on all classes/test.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Activity during seminars.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

- informative lecture, additional explanation

- seminar, discussion, student’s presentation


Bilans punktów ECTS:

15 hours working with lecturer

3 hours homework


Pełny opis:

- clinical symptoms and neurobiology of affective disorders (depression), anxiety disorders and schizophrenia;

- stress, depression, anxiety, suicide;

- treatment: mechanisms, modern hypothesis;

- clinical application and treatment issues;

- methodology of preclinical studies

Literatura:

Obowiązkowa

Stahl SM. Stahl’s Essential Psychopharmacology. Cambridge University Press, NY, USA,

Dodatkowa

Selected articles delivered by lecturers.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.