Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola farmaceuty klinicznego w monitorowaniu farmakoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-RolFar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Rola farmaceuty klinicznego w monitorowaniu farmakoterapii
Jednostka: Zakład Farmacji Klinicznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wesołowska
Prowadzący grup: Mariola Drozd, Łukasz Hońdo, Anna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy farmaceuty klinicznego w oddziale szpitalnym – jego zadania, rola, aktywności we wspomaganiu bezpieczeństwa i indywidualizacji farmakoterapii.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

wiedzy - Student zna i rozumie:

W1:zasady indywidualizacji farmakoterapii uwzględniające różnice w działaniu leków spowodowane czynnikami fizjologicznymi w stanach chorobowych w warunkach klinicznych; [E.W10]

W2: rolę farmaceuty i przedstawicieli innych zawodów medycznych w zespole terapeutycznym; [E.W14]

umiejętności - Student potrafi:

U1: określać zagrożenia związane ze stosowaną farmakoterapią w różnych grupach pacjentów oraz planować działania prewencyjne; [E.U18]

U2: wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności na rzecz pacjenta, w celu wspomagania i nadzorowania procesów związanych ze stosowaniem leków w terapii, diagnostyce i profilaktyce chorób; [O.U5]

Kompetencji społecznych - Student jest gotów do:

K1: formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji; [O.K8]


Wymagania wstępne:

Posługiwanie się wiedzą dotyczącą roli farmaceuty w opiece zdrowotnej i organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym prawa farmaceutycznego. Wiedza z zakresu technologii lekowych, programów terapeutycznych oraz z farmakologii w zakresie znajomości leków z różnych grup terapeutycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach wykładowych oraz czynny udział w dyskusjach problemowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja pracy Studenta

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod:

podających – wykład informacyjny wsparty prezentacją multimedialną oraz aktywizujących – wykład problemowy z dyskusją.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Łącznie 25 godzin nakładu pracy studenta.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1.Specyfika oddziału szpitalnego z punktu widzenia farmaceuty

2.Współpraca z personelem medycznym oddziału

3.Weryfikacja, kontrola i analiza zleceń farmakoterapeutycznych

4.Konsultacje na oddziale

5.Leki własne pacjenta a przepisy prawa i praktyka szpitalna

6. Równoważniki terapeutyczne - bezpieczeństwo, możliwości zmiany

7.Stosowanie leków off-label – wyjątek czy rutyna

8.Kontrole farmaceutyczne

Literatura:

Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft Redakcja I wydania polskiego Anna Wiela-Hojeńska, Edmund Grześkowiak, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Łukasz Łapiński, Agnieszka Skowron "Farmacja kliniczna”, Medpharm 2014

literatura dodatkowa:

Czasopismo: Farmacja współczesna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.