Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola farmaceuty klinicznego w monitorowaniu farmakoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-RolFar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Rola farmaceuty klinicznego w monitorowaniu farmakoterapii
Jednostka: Zakład Farmacji Klinicznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wesołowska
Prowadzący grup: Mariola Drozd, Łukasz Hońdo, Anna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy farmaceuty klinicznego w oddziale szpitalnym – jego zadania, rola, aktywności we wspomaganiu bezpieczeństwa i indywidualizacji farmakoterapii.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy absolwent:

E.W11. zna i rozumie zasady monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii indywidualnego pacjenta w procesie opieki farmaceutycznej, a także narzędzia ułatwiające wykrywanie problemów lekowych;

E.W12. zna i rozumie znaczenie i rolę farmaceuty w nadzorowaniu farmakoterapii pacjentów przewlekle chorych;

E.W14. zna i rozumie zasady indywidualizacji farmakoterapii uwzględniające różnice w działaniu leków spowodowane czynnikami fizjologicznymi w stanach chorobowych;

E.W15. zna i rozumie przyczyny występowania oraz metody zapobiegania i zmniejszania częstości występowania niepożądanych działań leków;

E.W17. zna kryteria wyboru leków oraz wskazania kliniczne do prowadzenia terapii monitorowanej stężeniami leków w płynach biologicznych organizmu;

E.W24. zna zagadnienia dotyczące nowoczesnej farmakoterapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz chorób wymagających przewlekłego leczenia, w oparciu o zasady postępowania medycznego określanego jako medycyna oparta na dowodach (evidence based medicine), standardy terapeutyczne oraz wytyczne polskich i europejskich towarzystw lekarskich;

E.W27. zna zasady współpracy farmaceuty i lekarza, które są podstawą współczesnej farmakoterapii, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących opracowywania receptariusza szpitalnego oraz standardów terapeutycznych.


W zakresie umiejętności absolwent:

E.U9. określa zagrożenia związane ze stosowaną farmakoterapią w różnych grupach pacjentów oraz planuje działania prewencyjne;

E.U10. wstępnie ocenia związek przyczynowo-skutkowy między stosowanym lekiem a obserwowaną reakcją;

E.U34. określa potrzeby lekowe pacjenta oraz ocenia stopień ich zaspokojenia na podstawie analizy uzyskanych informacji;

E.U37. przewiduje wpływ różnych czynników na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków i rozwiązuje problem dotyczące indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii;

E.U39. aktywnie uczestniczy w pracach zespołu terapeutycznego, współpracując z lekarzem, pielęgniarką oraz diagnostą laboratoryjnym, w celu wyboru optymalnego sposobu leczenia pacjenta.


Wymagania wstępne:

Posługiwanie się wiedzą dotyczącą roli farmaceuty w opiece zdrowotnej i organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym prawa farmaceutycznego. Wiedza z zakresu technologii lekowych, programów terapeutycznych oraz z farmakologii w zakresie znajomości leków z różnych grup terapeutycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach wykładowych oraz czynny udział w dyskusjach problemowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach wykładowych oraz czynny udział w dyskusjach.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod:

podających – wykład informacyjny przedstawiający historycznie i praktycznie rolę, zadania, aktywności farmaceuty klinicznego pracującego w szpitalu,

aktywizujących – wykład problemowy z dyskusją.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Łącznie 25 godzin nakładu pracy studenta.


Pełny opis:

1.Specyfika oddziału szpitalnego z punktu widzenia farmaceuty klinicznego – 1 godz.

2.Współpraca z personelem medycznym oddziału – 1 godz.

3.Weryfikacja, kontrola i analiza zleceń farmakoterapeutycznych – 3 godz.

4.Konsultacje na oddziale – 2 godz.

5.Leki własne pacjenta a przepisy prawa i praktyka szpitalna – 2 godz.

6.Równoważniki terapeutyczne - bezpieczeństwo, możliwości zmiany – 3 godz.

7.Stosowanie leków off-label – wyjątek czy rutyna – 2 godz.

8.Kontrole farmaceutyczne – 1 godz.

Literatura:

Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft

Redakcja I wydania polskiego Anna Wiela-Hojeńska, Edmund Grześkowiak, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Łukasz Łapiński, Agnieszka Skowron Farmacja kliniczna”, Medpharm 2014

Leszek Krówczyński, Adam Danek, Zarys farmacji klinicznej, PZWL 1988

Czasopismo Farmacja współczesna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.