Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka wobec awangardy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-ES21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Estetyka wobec awangardy
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia, st. stacjonarne, I stopnia - przedmioty do wyboru, semestr letni
Filozofia, st.stacjonarne, II stopnia - przedmioty do wyboru, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Bieszczad
Prowadzący grup: Lilianna Bieszczad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny, referat lub praca pisemna

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

6

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filozofia

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja filozoficzno-estetycznych rozważań na temat pojęcia sztuki „po” przełomie awangardowym. Analizowane będą: spór o estetyczną naturę sztuki, autonomizm i kontekstualizm w estetyce, relacja pojęć: awangarda i neoawangarda, sztuka modernistyczna i postmodernistyczna; oraz: paradygmat estetyczny według S. Morawskiego, teoria awangardy Th.W. Adorno, formalizm C. Greenberga, antyesencjalizm M. Weitza, pojęcie „The Artworld” w ujęciu A. C. Danto i G. Dickiego, ujęcie sztuki jako gry H.G.

Gadamera, estetyka performatywności E. Fischer-Lichte, zwrot somatyczny według R. Shustermana oraz „zaangażowane uczestnictwo” w ujęciu A. Berleanta. Zaprezentowane zostaną problemy związane z ujmowaniem sztuki awangardowej na przykładach koncepcji formułowanych w różnych perspektywach badawczych (m.in. Szkoły Frankfurckiej, estetyki analitycznej, hermeneutyki, estetyki ́pragmatycznej i środowiskowej.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Th.W. Adorno, Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994.

2. A. Berleant, Prze-myśleć estetykę, tłum. M. Korusiewicz, T. Markiewka, red. nauk. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007.

3. A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

4. B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002.

5. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008.

6. H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i piękno, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.

7. M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.

8. Cl. Greenberg, Obrona modernizmu, Universitas, Kraków 2006.

9. S. Morawski, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.

10. R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski, Wrocław 1998.

11. K. Wilkoszewska, Czym jest postmodernizm?.

12. Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2000.

13. Zmierzch estetyki; rzekomy czy autentyczny?, red. S. Morawski, Czytelnik, Warszawa 1987.

Literatura uzupełniająca:

L. Bieszczad, Kryzys pojęcia sztuki. Filozoficzno-estetyczno koncepcje sztuki Th.W. Adorno, A.C. Danto, H.G. Gadamer, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.

P. Burger, Teoria Awangardy, Universitas, Kraków 2006.

Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, t. I – V, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1983.

A.C. Danto, Dzieło sztuki a zwykłe przedmioty, red. M. Gołaszewska, „Estetyka w świecie”, Uniwersytet Jagielloński, t. III, Kraków 1991.

A.C. Danto, The Transfiguration of Commonplace. Philosophy of Art, Cambridge Mass. 1981.

G. Dickie, Art Circle: a Theory of Art, New Haven 1984.

G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, red. M. Gołaszewska, „Estetyka w świecie”, t. I, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1985.

G. Dziamski, Od awangardy do postmodernizmu, Instytut Kultury, Warszawa 1996.

H.G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, tłum. A. Przyłębski, Warszawa 1992.

H.G. Gadamer, Prawda i metoda, Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, PWN, Kraków 2004.

M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.

R. Shusterman, Somaesthetics: A Disciplinary Proposal, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 57:3, summer, 1999.

R. Shusterman, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, tłum. W. Małecki, Wrocław 2007,

M. Weitz, Rola teorii w estetyce, w pod red. M. Gołaszewska, „Estetyka w świecie”, t. I, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1985.

Wiek Awangardy, red. L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.