Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-K2NOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii nauki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok, semestr zimowy, Kognitywistyka II stopnia st. stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gołosz
Prowadzący grup: Jerzy Gołosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie do filozofii nauki, tzn. przedstawienie różnych koncepcji metody poznania naukowego; problemu wyjaśniania w nauce; problemu zobowiązań ontologicznych teorii naukowych (spór realizm

– antyrealizm w filozofii nauki). Podczas kursu przedstawione zostaną również wybrane filozoficzne zagadnienia

nauk szczegółowych.

Efekty kształcenia:

Zapoznanie się z 1. Podstawowymi zagadnieniami z zakresu filozofii nauki. 2. Sposobami ich rozwiązywania. 3. Argumentami, jakich używano przy ich analizie.

Nabycie umiejętności 1. Analizowania idei i poglądów z zakresu filozofii nauki oraz syntetyzowania ich (poszukiwania ich wspólnych fundamentów oraz ogólnych rozwiązań). 2. Formułowania nowych pytań i problemów, a także

wskazywania możliwych sposobów ich rozwiązywania.

Nabycie kompetencji w zakresie samodzielnej i krytycznej analizy problemów leżących na pograniczu filozofii i nauki oraz rozwiązywania ich.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na egzaminie ustnym obowiązuje znajomość zagadnień omawianych na

wykładach.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Dyskusja problemów

Bilans punktów ECTS:

Wykład 30g.

Przygotowanie do zajęć 30 g.

Przygotowanie do egzaminu 40 g.

Łącznie 100 g.

4 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

kognitywistyka, rok 1

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do filozofii nauki, tzn. przedstawienie różnych koncepcji metody poznania naukowego; problemu wyjaśniania w nauce; problemu zobowiązań ontologicznych teorii naukowych (spór realizm

– antyrealizm w filozofii nauki). Podczas kursu przedstawione zostaną również wybrane filozoficzne zagadnienia

nauk szczegółowych.

Pełny opis:

I. Wstęp: filozofia a nauka.

II. Problem metody naukowej: indukcjonizm, pozytywizm logiczny,

konwencjonalizm, teza Duhema-Quine’a, Michael Polanyi i wiedza osobowa,

falsyfikacjonizm Poppera, filozofia nauki Ludwika Flecka, koncepcja rewolucji

naukowych Thomasa Kuhna, metodologia naukowych programów badawczych

Lakatosa, koncepcja Paula Feyerabenda (od teoretycznego pluralizmu do

anarchizmu metodologicznego), konstruktywizm społeczny oraz poglądy

metodologiczne Larry’ego Laudana.

III. Wyjaśnianie w nauce.

IV. Przyczynowość.

V. Status poznawczy teorii naukowych (spór realizm – antyrealizm w filozofii

nauki).

VI. Filozoficzne zagadnienia nauk szczegółowych.

Literatura:

1. Grobler, A. (2006), Metodologia nauk, Aureus - Znak, Kraków.

2. Kuhn T. (2009), Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.

3. Lakatos, I. (1995), Pisma z filozofii nauk empirycznych, PWN, Warszawa.

4. Laudan, L. (1984), Science and Values, University of California Press, Berkeley.

5. Laudan, L. (1977) Progress and its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth, California UP.

6. Losee, J. (2001), Wprowadzenie do filozofii nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa.

7. Popper, K.R. (1977), Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.

8. Popper, K.R. (1992), Wiedza obiektywna: Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.

9. Psillos, S. (1999) Scientific Realism: How Science Tracks Truth, London, Routledge.

10. Sady, W. (2013), Spór o racjonalność naukową, WN UMK, Toruń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.