Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy dydaktycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-0IM10.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy dydaktycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smoter
Prowadzący grup: Katarzyna Smoter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do metod pracy dydaktycznej

Efekty kształcenia:

W wyniku zajęć student uzyska następujące efekty:

Wiedza:

• Posiada pogłębioną wiedzę o poszczególnych metodach kształcenia, np. na temat ustrukturyzowanej dyskusji dydaktycznej (metaplan, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne), debaty oksfordzkiej, prezentacji oraz projektu dydaktycznego;


Umiejętności:

• Posiada podstawowe umiejętności doboru metod dydaktycznych do zaplanowanych efektów kształcenia;

• Posiada umiejętność stosowania wybranych metod dydaktycznych w toku realizowanych przez siebie zajęć


Kompetencje:

• Student posiada nastawienie na elastyczny dobór metod i poszukiwania alternatywnych rozwiązań dydaktycznych;


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

• Przygotowanie i przedstawienie projektu dydaktycznego;

• Uczęszczanie na zajęciach (min. 50% obecności) dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność – każda dodatkowa powinna zostać odpracowana na dyżurze, w uzgodnieniu z prowadzącym.

• Przygotowanie do zajęć (zapoznanie z literaturą przedmiotu), aktywny udział w zajęciach i wykonywanie zadań indywidualnych i grupowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Karta samooceny rozwoju kompetencji dydaktycznych;

- Przygotowanie projektu na wybrany temat (praca grupowa)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Zajęcia wstępne. Przedstawienie celu zajęć i warunków zaliczenia. Prezentacja wybranych metod kształcenia.

2/3/4. Metody kształcenia np. metaplan, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne, debata oksfordzka... Jak sposób dobierać metody do planowanych efektów kształcenia – ćwiczenia praktyczne.

5. Projekt dydaktyczny jako „królowa metod”. Etapy projektu edukacyjnego i sposób ich przeprowadzenia. Organizacja pracy nad projektem w szkole.

6/7. Prezentacja projektów edukacyjnych. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura:

1. Owczarska B., Moszyńska A., Brudnik E., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Jedność, Kielce 2000,

2. Pacewicz A. i Sterna D., Jak pracować metodą projektów? Centrum Edukacji Obywatelskiej, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/Jak_pracowac_metoda_projektow.pdf

3. Silberman M., Uczymy się uczyć, GWP, Gdańsk 2005,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.