Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy treningu zastępowania agresji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT16.3a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Elementy treningu zastępowania agresji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tajak-Bobek
Prowadzący grup: Agnieszka Tajak-Bobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat treningu zastępowania agresji, jako metody pracy z osobami przebywającymi w instytucjach wychowawczych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. Wymienia i charakteryzuje metody zmiany postaw i zachowań w ART.

2. Zna teoretyczne podstawy ART.

3. Zna praktyczne zastosowanie ART w instytucjach wychowawczych.

4. Posiada wiedzę na temat skuteczności metody ART.

5. Wymienia korzyści płynące z zastosowania ART w pracy z osobami agresywnymi.


UMIEJĘTNOŚCI:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. Posiada umiejętność formułowania komunikatów odważnych FUKOZ.

2. Realizuje kroki wybranych umiejętności społecznych.

3. Raportuje kontrolę złości i stosuje odpowiednie metody reakcji na złość.

4. Dokonuje wnioskowania moralnego na podstawie wybranego dylematu moralnego.

5. Potrafi sformułować dylematy moralne na potrzeby pracy metodą ART.

6. Projektuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów ART.


KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. Jest nastawiony na dokonywanie oceny poziomu własnych kompetencji z zakresu ART.

2. Posiada przekonanie o potrzebie doskonalenia własnych umiejętności z zakresu ART.

3. Odznacza się gotowością do podjęcia współpracy w grupie w celu realizacji ART.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

• Aktywny udział w zajęciach.

• Obecność


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt kształcenia (Metody sprawdzania i kryteria oceny)


Wiedza

Wymienia i charakteryzuje metody zmiany postaw i zachowań w ART. (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Zna teoretyczne podstawy. (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy;

Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Zna praktyczne zastosowanie ART w instytucjach wychowawczych (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Posiada wiedzę na temat skuteczności metody ART. (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Wymienia korzyści płynące z zastosowania ART w pracy z osobami agresywnymi (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy;

Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)


Umiejętności

Posiada umiejętność formułowania komunikatów odważnych FUKOZ (Obserwacja studenta, autoocena za pomocą przypisywanych punktów;

Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Realizuje kroki wybranych umiejętności społecznych (Obserwacja studenta, autoocena za pomocą przypisywanych punktów; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Raportuje kontrolę złości i stosuje odpowiednie metody reakcji na złość (Obserwacja studenta. Autoocena za pomocą przypisywanych punktów; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Dokonuje wnioskowania moralnego na podstawie wybranego dylematu moralnego (Obserwacja studenta, autoocena za pomocą przypisywanych punktów; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Potrafi sformułować dylematy moralne na potrzeby pracy metodą ART (Obserwacja studenta, autoocena za pomocą przypisywanych punktów;

Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Projektuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów ART (Scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów ART; Student prezentuje swój scenariusz zajęć.)


Kompetencje

Jest nastawiony na dokonywanie oceny poziomu własnych kompetencji z zakresu ART. (Obserwacja studenta; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach.)

Posiada przekonanie o potrzebie doskonalenia własnych umiejętności z zakresu ART. (Obserwacja studenta; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach.)

Odznacza się gotowością do podjęcia współpracy w grupie w celu realizacji ART. (Obserwacja studenta; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach.)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Praca w grupach

Praca indywidualna

Dyskusja


Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 15

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 15

Przygotowanie się do przeprowadzenia zajęć 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 50


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy ART.

2. Przebieg Treningu Zastępowania Agresji.

3. Stosowanie komunikatu odważnego –FUKOZ.

4. Trening umiejętności społecznych.

5. Kontrola złości.

6. Wnioskowanie moralne.

7. Konstruowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem elementów ART.

8. ART W praktyce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Glick B., Gibbs J. C. (2011). Trening zastępowania agresji. Kompleksowa interwencja wobec młodzieży agresywnej. Warszawa: Instytut Amity.

Goldstein A. P., Nensen R., Daleflod B., Kalt M., (2013). Nowe perspektywy treningu zastępowania agresji. Praktyka, badania naukowe i wdrożenia. Warszawa: Amity.

Literatura uzupełniająca:

Goldstein A.P. Glick B. Gibbs J.C. (2004). Art- program zastępowania agresji, Warszawa: Amity.

Morawska E., Morawski J. (2004). TZA w szkołach i placówkach systemu oświaty, Warszawa: Amity.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tajak-Bobek
Prowadzący grup: Agnieszka Tajak-Bobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat treningu zastępowania agresji, jako metody pracy z osobami przebywającymi w instytucjach wychowawczych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. Wymienia i charakteryzuje metody zmiany postaw i zachowań w ART.

2. Zna teoretyczne podstawy ART.

3. Zna praktyczne zastosowanie ART w instytucjach wychowawczych.

4. Posiada wiedzę na temat skuteczności metody ART.

5. Wymienia korzyści płynące z zastosowania ART w pracy z osobami agresywnymi.


UMIEJĘTNOŚCI:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. Posiada umiejętność formułowania komunikatów odważnych FUKOZ.

2. Realizuje kroki wybranych umiejętności społecznych.

3. Raportuje kontrolę złości i stosuje odpowiednie metody reakcji na złość.

4. Dokonuje wnioskowania moralnego na podstawie wybranego dylematu moralnego.

5. Potrafi sformułować dylematy moralne na potrzeby pracy metodą ART.

6. Projektuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów ART.


KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. Jest nastawiony na dokonywanie oceny poziomu własnych kompetencji z zakresu ART.

2. Posiada przekonanie o potrzebie doskonalenia własnych umiejętności z zakresu ART.

3. Odznacza się gotowością do podjęcia współpracy w grupie w celu realizacji ART.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

• Aktywny udział w zajęciach.

• Obecność


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt kształcenia (Metody sprawdzania i kryteria oceny)


Wiedza

Wymienia i charakteryzuje metody zmiany postaw i zachowań w ART. (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Zna teoretyczne podstawy. (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy;

Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Zna praktyczne zastosowanie ART w instytucjach wychowawczych (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Posiada wiedzę na temat skuteczności metody ART. (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Wymienia korzyści płynące z zastosowania ART w pracy z osobami agresywnymi (Obserwacja studenta, dyskusja na forum grupy;

Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)


Umiejętności

Posiada umiejętność formułowania komunikatów odważnych FUKOZ (Obserwacja studenta, autoocena za pomocą przypisywanych punktów;

Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Realizuje kroki wybranych umiejętności społecznych (Obserwacja studenta, autoocena za pomocą przypisywanych punktów; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Raportuje kontrolę złości i stosuje odpowiednie metody reakcji na złość (Obserwacja studenta. Autoocena za pomocą przypisywanych punktów; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Dokonuje wnioskowania moralnego na podstawie wybranego dylematu moralnego (Obserwacja studenta, autoocena za pomocą przypisywanych punktów; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Potrafi sformułować dylematy moralne na potrzeby pracy metodą ART (Obserwacja studenta, autoocena za pomocą przypisywanych punktów;

Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach)

Projektuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów ART (Scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów ART; Student prezentuje swój scenariusz zajęć.)


Kompetencje

Jest nastawiony na dokonywanie oceny poziomu własnych kompetencji z zakresu ART. (Obserwacja studenta; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach.)

Posiada przekonanie o potrzebie doskonalenia własnych umiejętności z zakresu ART. (Obserwacja studenta; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach.)

Odznacza się gotowością do podjęcia współpracy w grupie w celu realizacji ART. (Obserwacja studenta; Student w sposób aktywny bierze udział w zajęciach.)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Praca w grupach

Praca indywidualna

Dyskusja


Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 15

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 15

Przygotowanie się do przeprowadzenia zajęć 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 50


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy ART.

2. Przebieg Treningu Zastępowania Agresji.

3. Stosowanie komunikatu odważnego –FUKOZ.

4. Trening umiejętności społecznych.

5. Kontrola złości.

6. Wnioskowanie moralne.

7. Konstruowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem elementów ART.

8. ART W praktyce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Glick B., Gibbs J. C. (2011). Trening zastępowania agresji. Kompleksowa interwencja wobec młodzieży agresywnej. Warszawa: Instytut Amity.

Goldstein A. P., Nensen R., Daleflod B., Kalt M., (2013). Nowe perspektywy treningu zastępowania agresji. Praktyka, badania naukowe i wdrożenia. Warszawa: Amity.

Literatura uzupełniająca:

Goldstein A.P. Glick B. Gibbs J.C. (2004). Art- program zastępowania agresji, Warszawa: Amity.

Morawska E., Morawski J. (2004). TZA w szkołach i placówkach systemu oświaty, Warszawa: Amity.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.