Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

II rok-Seminarium magisterskie dr hab. K. Wrońska (sem dla ASK II st

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIM4.1.4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: II rok-Seminarium magisterskie dr hab. K. Wrońska (sem dla ASK II st
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Seminaria magisterskie Instytut Pedagogiki 2013/14
Seminaria magisterskie Istytut Pedagogiki 2012/2013
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wrońska
Prowadzący grup: Katarzyna Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do napisania w ciągu dwóch lat pracy magisterskiej pod opieką promotora i finalna jej obrona.


Cele, jakie sobie stawia w 1. roku zajęć, są następujące:

- student zdobywa pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej przez siebie dziedziny i tematu badań (sam poszukuje i bada dostępną literaturę a następnie opisuje, porządkuje i prezentuje wyniki pracy)

- student doskonali umiejętność budowania struktury dłuższego tekstu, tworzenia go w oparciu o wiedzę teoretyczną twórczo przetworzoną (tj. zanalizowaną, zinterpretowaną i krytycznie ocenioną, a nie tylko odtworzoną) i referowania wyników pracy,

- student doskonali formę wypowiedzi pisemnej i ustnej, uczy się sztuki uzasadniania, obrony, krytyki i oceny dyskutowanych i prezentowanych tez i poglądów.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia:

1. uczestnictwo w zajęciach,

2. systematyczna prezentacja wyników koncepcyjnej pracy własnej z wymiernym jej efektem w postaci:

a) pisemnych sprawozdań z wybranych lektur (po dwie na semestr) i omawianej na zajęciach literatury,

b) opracowania struktury pracy dyplomowej, jej metodologii i bibliografii,

3. zredagowania 1 rozdziału pracy dyplomowej.

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 130

Przygotowanie sprawozdań z lektur 30

Przygotowanie projektu pracy dyplomowej

i 1 rozdziału 30
Sumaryczna liczba punktów ECTS:

10 250


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.