Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne mechanizmy zachowania I – anatomia funkcjonalna mózgu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A02a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Biologiczne mechanizmy zachowania I – anatomia funkcjonalna mózgu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem dydaktycznym kursu jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawami wiedzy o budowie i funkcjach układu nerwowego.

W trakcie kursu przedstawione zostaną w formie wykładu podstawowe wiadomości na temat funkcji mózgu, takich jak między innymi percepcja wzrokowa, czynności motoryczne, , uwaga, pamięć i mowa. Zostaną również omówione zasady najważniejszych technik obrazowania czynności i struktury układy nerwowego.

Opanowanie na poziomie zadowalającym powyższych zagadnień wymaga podstawowej wiedzy w zakresie anatomii i fizjologii układu nerwowego. Zagadnienia te są tematyką ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem dydaktycznym kursu jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawami wiedzy o budowie i funkcjach układu nerwowego.

W trakcie kursu przedstawione zostaną w formie wykładu podstawowe wiadomości na temat funkcji mózgu, takich jak między innymi percepcja wzrokowa, czynności motoryczne, emocje, uwaga, pamięć i mowa. Zostaną również omówione zasady najważniejszych technik obrazowania czynności i struktury układu nerwowego.

Opanowanie na poziomie zadowalającym powyższych zagadnień wymaga podstawowej wiedzy w zakresie anatomii i fizjologii układu nerwowego. Zagadnienia te są tematyką ćwiczeń.

SYLABUS DO WYKŁADÓW:

1. Wprowadzenie. Zagadnienia ogólne.

2. Badania biologicznych mechanizmów zachowania – metody.

3. Metody badania mózgu I.

4. Metody badania mózgu II.

5. Ewolucja układu nerwowego, rozwój mózgowia.

6. Ogólne prawa percepcji.

7. Mechanizmy percepcji wzrokowej.

8. Percepcja słuchowa – mózgowe podłoże języka i mowy.

9. Zmysły chemiczne.

10. Asymetria funkcjonalna ludzkiego mózgu.

11. Uwaga i świadomość.

12. Kontrola poznawcza.

13. Pamięć (mechanizmy systemowe).

14. Mózgowe korelaty poznania społecznego.

15. Podsumowanie.

SYLABUS DO ĆWICZEŃ:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Budowa komórki nerwowej

3. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy

4. Przekaźnictwo chemiczne

5. Układy neuromodulacyjne

6. Anatomia kresomózgowia I

7. Anatomia kresomózgowia II

8. Podział UN, terminologia anatomia rdzenia kręgowego

9. Anatomia pnia mózgu

10. Podsumowanie anatomii mózgu

11. Budowa układu wzrokowego i mechanizmy fotorecepcji.

12. Układ słuchowy i czucie równowagi

13. Układ czucia somatycznego

14. Mechanizmy kontroli ruchowej

15. Podsumowanie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO WYKŁADU:

James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKŁADU:

Piotr Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Vizja PRESS&IT, Warszawa 2009

LITERATURA DO ĆWICZEŃ:

Ćwiczenia 2: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 2

Ćwiczenia 3: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 2

Ćwiczenia 4: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 3

Ćwiczenia 5: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 3

Ćwiczenia 6: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 4

Ćwiczenia 7: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 4

Ćwiczenia 8: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 4

Ćwiczenia 9: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 4

Ćwiczenia 10: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 4

Ćwiczenia 11: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 6.1

Ćwiczenia 12: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdzial 7.1, 7.2

Ćwiczenia 13: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdzial 7.2

Ćwiczenia 14: James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Rozdział 8.1, 8.2

Efekty uczenia się:

K_W05: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny. Zna i rozumie teorię ewolucji. Posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka. Rozumie związki między psychologii z biologią jako naukami.

K_W06: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych. Orientuje się w głównych kierunkach badań i podstawowych rozwiązaniach teoretycznych w tej dziedzinie. Rozumie powiązania psychologii poznawczej z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką.

K_U05: Potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. Uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

K_K05: Uznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych. Uwzględnia złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu czynników biologicznych.

K_K17: Uznaje znaczenie technologii multimedialnej dla przekazu wiedzy. Prezentacje wyników swoich badań (w formie prac, artykułów, prezentacji multimedialnych) przygotowuje z uwzględnieniem ich wartości komunikacyjnej z punktu widzenia odbiorcy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy jednokrotnego wyboru (próg zaliczenia 50%+1)

warunek dopuszczenia do egzaminu - frekwencja na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Binder, Marcin Szwed
Prowadzący grup: Marek Binder, Maksymilian Korczyk, Marcin Szwed, Eligiusz Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.