Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ogólny cel kursu:

Kurs ma dwa cele: (1) zapoznanie studenta z klasycznym rachunkiem

logicznym i zdobycie umiejętności samodzielnego stosowania praw

logiki w ocenie poprawności wnioskowań oraz (2) dostarczenie

podstawowych informacji o najważniejszych sporach filozoficznych.

Chodzi o uzyskanie przez studentów wiedzy o kluczowych problemach

filozoficznych oraz o wielkich postaciach z historii filozofii europejskiej.

Pełny opis:

Ogólny cel kursu:

Kurs ma dwa cele: (1) zapoznanie studenta z klasycznym rachunkiem

logicznym i zdobycie umiejętności samodzielnego stosowania praw

logiki w ocenie poprawności wnioskowań oraz (2) dostarczenie

podstawowych informacji o najważniejszych sporach filozoficznych.

Chodzi o uzyskanie przez studentów wiedzy o kluczowych problemach

filozoficznych oraz o wielkich postaciach z historii filozofii europejskiej.

Problematyka:

Omówienie działów logiki. Język potoczny a język KRZ. Klasyczne

spójniki. Sprawdzanie tautologii. Reguły normalne i aksjomaty. O tym,

co istnieje naprawdę. Co to jest wiedza? Koncepcje świadomości.

Determinizm a indeterminizm. Czy świat jest deterministyczny?

Sprawstwo, świadomość i wolna wola. Umysł a mózg. Czas: o jego

kierunku i czas ach gramatycznych.

Efekty uczenia się:

K_W03: Posiada podstawową wiedzę na temat historii filozofii i głównych kierunków filozofii współczesnej, oraz sporów w jej obrębie. Zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa i relacji społeczeństwo – jednostka. Posiada wiedzę o filozoficznych podstawach psychologii

K_U03: Posługuje się pojęciami filozoficznymi w analizie tekstów naukowych z dziedziny psychologii. Identyfikuje problemy filozoficzne i logiczne w teoriach psychologicznych. Potrafi odnieść wyniki badań psychologicznych do filozoficznych koncepcji człowieka.

K_K03: Potrafi przedstawić swoje poglądy używając adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych. W sposób krytyczny analizuje poglądy własne i innych osób w odniesieniu do głównych koncepcji filozoficznych. Przyjmuje krytyczną postawę wobec wyników własnych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian z logiki po zakończeniu ćwiczeń poświęconych logice i

egzamin testowy z filozofii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Luc
Prowadzący grup: Bartosz Janik, Joanna Luc, Agnieszka Proszewska, Anna Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.