Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia poznawcza I – podstawowe procesy poznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A06a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia poznawcza I – podstawowe procesy poznawcze
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs kanonu psychologicznego prezentuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych. Zajęcia poświęcone będą problematyce funkcjonowania umysłu oraz przebiegowi podstawowych procesów przetwarzania informacji. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi modelami umysłu opisywanymi w literaturze (modele blokowe, modele modułowe, modele sieciowe). Omawiane będą również podstawowe formy reprezentacji umysłowych (m.in. wyobrażenia, obrazy umysłowe, reprezentacje werbalne, pojęcia, schematy). Duża część zajęć poświęcona będzie omówieniu teorii podstawowych procesów poznawczych (percepcja, świadomość, uwaga, kontrola poznawcza).

Pełny opis:

Kurs kanonu psychologicznego prezentuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych. Zajęcia poświęcone będą problematyce funkcjonowania umysłu oraz przebiegowi podstawowych procesów przetwarzania informacji. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi modelami umysłu opisywanymi w literaturze (modele blokowe, modele modułowe, modele sieciowe). Omawiane będą również podstawowe formy reprezentacji umysłowych (m.in. wyobrażenia, obrazy umysłowe, reprezentacje werbalne, pojęcia, schematy). Duża część zajęć poświęcona będzie omówieniu teorii podstawowych procesów poznawczych (percepcja, świadomość, uwaga, kontrola poznawcza).

Opisywana tematyka zostanie omówiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Wykłady będą bogato ilustrowane wynikami badań empirycznych i przykładami z życia codziennego. Omawiana tematyka analizowana będzie w perspektywie interdyscyplinarnej, tj. w kontekście modeli kognitywistycznych, a także wyników badań procesów poznawczych z perspektywy neuronauki.

W ramach ćwiczeń prezentowane będą wybrane metody eksperymentalne psychologii poznawczej. Uczestnicy będą uczyć się analizować i interpretować wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem najpopularniejszych paradygmatów badawczych.

SYLABUS DO WYKŁADÓW:

1. Wprowadzenie do psychologii poznawczej

2. Modele umysłu – wprowadzenie, modele blokowe

3. Modele umysłu – modele modułowe, modele rozproszone

4. Reprezentacje poznawcze

5. Pojęcia

6. Percepcja – ujęcia klasyczne

7. Percepcja i świadomość percepcyjna - złudzenia percepcyjne

8. Uwaga – funkcje uwagi, teorie klasyczne

9. Przetwarzanie pozauwagowe i iluzja uważności

10. Świadomość a uwaga

11. Uwaga – ujęcia neurobiologiczne

12. Kontrola poznawcza

13. Funkcje zarządcze

14. Automatyzacja

15. Kolokwium zaliczeniowe

SYLABUS DO ĆWICZEŃ:

1. Metodologia badań i raportowanie wyników

2. Modele umysłu – wprowadzenie, modele blokowe

3. Modele umysłu – modele modułowe, modele rozproszone

4. Reprezentacje poznawcze

5. Pojęcia

6. Percepcja – ujęcia klasyczne

7. Percepcja i świadomość percepcyjna - złudzenia percepcyjne

8. Uwaga – funkcje uwagi, teorie klasyczne

9. Przetwarzanie pozauwagowe i iluzja uważności

10. Świadomość a uwaga

11. Uwaga – ujęcia neurobiologiczne

12. Kontrola poznawcza

13. Funkcje zarządcze

14. Automatyzacja

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO WYKŁADU:

Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdziały 1,2,3,5,6,7

LITERATURA DO ĆWICZEŃ:

Ćwiczenia 2: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 1.

Ćwiczenia 3: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 1.

Ćwiczenia 4: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 2.

Ćwiczenia 5: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 3.

Ćwiczenia 6: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 7.

Ćwiczenia 7: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 7.

Ćwiczenia 8: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 5.

Ćwiczenia 9: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 5.

Ćwiczenia 10: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 5.

Ćwiczenia 11: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 5.

Ćwiczenia 12: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 6.

Ćwiczenia 13: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 6.

Ćwiczenia 14: Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Rozdział 6.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06 3: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z dziedziny psychologii poznawczej. Potrafi wymienić specyficzne dla niej metody badawcze, łącznie metodami stosowanymi we współczesnej neuronauce. Sprawnie posługuje się terminologią poznawczą. Potrafi sformułować problem badawczy lub diagnostyczny w tej dziedzinie i zaproponować jego rozwiązanie.

KOMPETENCJE

K_K06 3: Potrafi zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska społeczne w świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej i zastosować swoją wiedzę do rozwiązania występujących problemów. Uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników poznawczych.

WIEDZA

K_W06 3: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych. Orientuje się w głównych kierunkach badań i podstawowych rozwiązaniach teoretycznych w tej dziedzinie. Rozumie powiązania psychologii poznawczej z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin

Obecność obowiązkowa.

Wykład - egzamin testowy (pytania zamknięte, jednokrotny wybór). Ćwiczenia - raport z demonstracji wybranej procedury badawczej, kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wierzchoń
Prowadzący grup: Dariusz Asanowicz, Aleksander Nitka, Borysław Paulewicz, Michał Wierzchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.