Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna I – poznanie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A12a-ns Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna I – poznanie społeczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ogólny cel kursu: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, głównie poznania społecznego, zaznajomienie studentów z wiodącymi nurtami teoretycznymi, przygotowanie do samodzielnego studiowania poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Kurs obejmuje prezentację podstawowych podejść teoretycznych i metodologii psychologii społecznej. Dodatkowo przedstawiana jest tematyka związana z: formułowaniem, kumulowaniem, organizowaniem i używaniem wiedzy o świecie (przetwarzanie i zapamiętywanie informacji społecznej, schematy,

skrypty, stereotypy, naiwne koncepcje natury ludzkiej); percepcją społeczną, atrybucją, zniekształceniami i błędami w sądzeniu (heurystyki, afekt, motywacja, czynniki sytuacyjne); rolą Ja i samooceny; wartościami, postawami, i zmianą postaw.

Pełny opis:

Ogólny cel kursu:

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, głównie poznania społecznego, zaznajomienie studentów z wiodącymi nurtami teoretycznymi, przygotowanie do samodzielnego studiowania poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Kurs obejmuje prezentację podstawowych podejść teoretycznych i metodologii psychologii społecznej. Dodatkowo przedstawiana jest tematyka związana z: formułowaniem, kumulowaniem, organizowaniem i używaniem wiedzy o świecie (przetwarzanie i zapamiętywanie informacji społecznej, schematy,

skrypty, stereotypy, naiwne koncepcje natury ludzkiej); percepcją społeczną, atrybucją, zniekształceniami i błędami w sądzeniu (heurystyki, afekt, motywacja, czynniki sytuacyjne); rolą Ja i samooceny; wartościami, postawami, i zmianą postaw.

Spodziewany efekt:

Po zakończeniu kursu student powinien dysponować wiedzą umożliwiającą rozumienie złożonych sytuacji społecznych, diagnozę problemów społecznych, oraz przygotowanie procedur zmiany społecznej. W trakcie kursu student powinien rozwinąć umiejętności konstrukcji narzędzi do pomiaru postaw, projektowania eksperymentów, wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów związanych ze społecznym funkcjonowaniem ludzi.

SYLABUS DO WYKŁADÓW:

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej

2. Nurt społecznego poznania - jego specyfika i charakterystyka

3. Ucieleśnione poznanie: jak mechanizmy percepcyjne, informacje z ciała i o ciele wpływaj na przetwarzanie informacji społecznej

4. Naiwny realizm: konstrukcja wiedzy społecznej

5. Reprezentacja wiedzy społecznej

6. "Ucywilizować potwora" czyli kontrolować to co niekontrolowalne

7. Afekt i emocje dyskretne w poznaniu społecznym

8. Ja, samoświadomość i samokontrola

9. O błędach i zniekształceniach w percepcji społecznej

10. Moralny czy kompetentny - dwie perspektywy w poznaniu społecznym

11. Rola przekonań o świecie społecznym w kształtowaniu społecznych zachowań

12. Wyłanianie się opinii społecznych

13. Język w społecznym poznaniu

14. Samotność w sieci

15. O roli szczęścia w życiu jednostek i społeczeństw

SYLABUS DO ĆWICZEŃ:

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej

2. Motywy społeczne

3. Poznanie społeczne

4. Przekonania społeczne

5. Spostrzeganie osób

6. Spostrzeganie siebie

7. Samoocena

8. Postawy

9. Moralność

10. Szczęście

11. Wpływ społeczny

12. Atrakcyjność interpersonalna

13. Prezentacja projektów

14. Prezentacja projektów

15. Prezentacja projektów

Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADÓW:

Literatura obowiązkowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 1-12). Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. Kossowska, M. i Kofta, M. (2009). Poznanie społeczne: Nowe idee. (roz. 1-7). Warszawa: PWN.

2. Moskovitz, G. (2009). Zrozumieć siebie i innych (Roz. 10, 11, 12). Gdańsk GWP.

3. Forsterling, F. (2005). Atrybucje (roz. 1 i 2 oraz 8). Gdansk: GWP.

4. Forgas, J., Kupling, W. i Ladd, W. (2001). Umysł społeczny (roz. 3). Gdańsk: GWP.

5. Bohner, G. i Wanke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw (roz.1-3). Gdańsk: GWP.

LITERATURA DO ĆWICZEŃ:

1. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 1). Gdansk: GWP.

2. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 2). Gdansk: GWP.

3. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 3). Gdansk: GWP.

4. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 4). Gdansk: GWP.

5. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 5). Gdansk: GWP.

6. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 6). Gdansk: GWP.

7. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 7). Gdansk: GWP.

8. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 8). Gdansk: GWP.

9. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 9). Gdansk: GWP.

10. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 10). Gdansk: GWP.

11. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 11). Gdansk: GWP.

12. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (roz. 12). Gdansk: GWP.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U10 3: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii społecznej. Sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu. Potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie, odwołując się do osiągnięć tej dziedziny psychologii. Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej. Potrafi wskazać aplikacyjny potencjał takich badań.

KOMPETENCJE

K_K10 3: Jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie problemy, zwłaszcza dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną. Cechuje się poszanowaniem praw mniejszości. Unika stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur alternatywnych. Uwzględnia czynniki społeczne w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi. Jest gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w najlepiej pojętym interesie społecznym.

WIEDZA

K_W10 3: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii społecznej. Rozumie jej powiązania z innymi naukami społecznymi (zwłaszcza z socjologią) oraz innymi dziedzinami psychologii. Zna główne teorie i badania z zakresu psychologii społecznej. Posiada wiedzę na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin

Kurs kończy się egzaminem testowym (możliwość kilku krótkich pytań otwartych). Egzamin obejmuje materiał z zajęć (ćwiczenia + wykłady + lektura). Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań + 1. Do punktów uzyskanych na egzaminie dolicza się punkty, które zdobywa się na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.