Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badawczy w badaniach psychofizjologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-FB08 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy w badaniach psychofizjologicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestników seminarium do prowadzenia badań eksperymentalnych w laboratorium Zakładu Psychofizjologii.

Pełny opis:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestników seminarium do prowadzenia badań eksperymentalnych w laboratorium Zakładu Psychofizjologii.

1. Zajęcia wprowadzające, metody akwizycji sygnału, signal conditioning

2. Zapis analogowy i cyfrowy, bitowość przetworników

3. Antyaliasing, czestotliwosci probkowania, filtry, częstotliwość Nyquista

4. Analiza sygnału w domenie czasu i częstotliwości, transformata Fouriera

5. Pomiar autonomiczny

6. Pomiarów EEG i prezentacja programu do akwizycji danych EEG

7. Zapoznanie się z programem do kontroli procedury eksperymentalnej

8. Zaprojektowanie własnego eksperymentu

9. Przeprowadzenie eksperymentu EEG

10. Przeprowadzenie eksperymentu EEG

11. Prezentacja programów do obróbki danych EEG (Brain Vision Analyzer/EEGlab)

12. Prezentacja programów do obróbki danych EEG (Brain Vision Analyzer/EEGlab)

13. Metody statystyczne wykorzystywane do liczenia danych EEG w domenie czasu lub częstotliwości

14. Wskazówki dotyczące sporządzenia raportów końcowych

15. Omówienie raportów końcowych

Literatura:

• Jerzy Moczko, Lucyna Kramer „Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych” Poznań 2001

• Barry Paton „Fundamentals of Digital Electronics” Austin TX 1998

• Steven Luck „An Introduction to the Event-Related Potential Technique” The MIT Press 2005

• T. W. Picton, S. Bentin, P. Berg, E. Donchin, S. A. Hillyard, R. Johnson, G. A. Miller, W. Ritter, D. S. Ruchkin, M. D. Rugg, M. J. Taylor (2000). Guidelines for using human event-related potentials to study cognition: Recording standards and publication criteria. Psychophysiology, Vol. 37, No. 02. (2000), pp. 127-152.

Efekty uczenia się:

K_W05: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny. Zna i rozumie teorię ewolucji. Posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka. Rozumie związki między psychologii z biologią jako naukami.

K_W12: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychometrii. Zna podstawy teoretyczne pomiaru zmiennych psychologicznych, konstruowania i stosowania testów psychologicznych, a także ich adaptacji językowej i kulturowej. Zna zasady prowadzenia badań i diagnozy z zastosowaniem testów psychologicznych, a także interpretacji ich wyników. Rozumie konieczność pomiaru własności psychometrycznych testu.

K_U05: Potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. Uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

K_U12: Potrafi rozpoznać narzędzie spełniające kryteria psychometryczne. Odróżnia testy psychologiczne od swobodnych technik diagnostycznych. Potrafi skonstruować narzędzie do pomiaru zmiennej psychologicznej. Zna podstawowe testy psychologiczne i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia. Potrafi w sposób kompetentny zastosować je w celach badawczych i diagnostycznych. Jest w stanie przeprowadzić pogłębioną, krytyczną analizę wyników testów, tak w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

K_K05: Uznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych. Uwzględnia złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu czynników biologicznych.

K_K12: Zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku badania z użyciem testu psychologicznego. Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione. Zachowuje bezstronność w interpretacji wyników testów. Unika nieuprawnionej generalizacji wyników testu. Popularyzuje wiedzę o pomiarze zmiennych psychologicznych w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie w formie pracy pisemnej (raport z analizy danych).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.