Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hermeneutyka i religia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IR-E/30 Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Hermeneutyka i religia
Jednostka: Instytut Religioznawstwa
Grupy: Przedmioty dla programu WFz-140-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Hermeneutyka jest jednym z najistotniejszych nurtów we współczesnej humanistyce. Kurs podejmując rozważania poświęcone hermeneutyce, poszukując odpowiedzi na pytanie o to, czym jest hermeneutyka i jakie miejsce zajmuje ona w badaniach nad religią, stawia sobie cztery podstawowe cele. Po pierwsze zostanie przeanalizowane to, co Gadamer nazywa „problemem hermeneutycznym” i związane a nim podstawowe kategorie hermeneutyczne, takie jak rozumienie, interpretacja, wyjaśnianie, koło hermeneutyczne, przedrozumienie, itd. Po drugie zostanie przedstawiony zarys dziejów hermeneutyki, związek hermeneutyki z egzegezą biblijną oraz prezentacja głównych nurtów myślenia hermeneutycznego. Zostanie także podjęta kwestia „napięcia” pomiędzy hermeneutyką tekstu a hermeneutyką podmiotu oraz ewentualnej różnicy między nauką a hermeneutyką. Po trzecie kurs stawia sobie za cel prezentację metody hermeneutycznej w badaniach nad religiami, sformułowanie jej podstawowych reguł badawczych. Wreszcie po czwarte, na kursie zbędą analizowane teksty pokazujące praktyczne zastosowanie metody hermeneutycznej w obszarze religijnego namysłu nad kwestią początków (symbole początków i mity kosmogoniczne) – hermeneutyka religijnych początków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mech
Prowadzący grup: Krzysztof Mech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.