Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8280 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka pracy naukowej
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs obejmuje zajęcia, których celem jest zapoznanie studenta z organizacyjnymi wymogami studiowania oraz zapoznanie z metodami podnoszącymi umiejętność studiowania.

W efekcie zajęć student powinien znać:

- strukturę i władze Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Regulamin studiów

- metody skutecznego wyszukiwania materiałów naukowych i właściwego ich doboru (elektroniczne bazy)

- metody podnoszące kompetencje studiowania (a zwłaszcza zasady efektywnego sporządzania notatek i wygłaszania referatów)

- zasady poprawnego sporządzania przypisów i bibliografii w pracy naukowej

- zasady przygotowywania pisemnych prac naukowych

- reguły ustnych prezentacji, w tym tworzenie prezentacji multimedialnych

- przepisy dotyczące etycznego wymiaru badań w tym zagadnienia własności intelektualnej i ochrony praw autorskich.

Pełny opis:

Zajęcia pomogą studentom poznać struktury i zasady panujące na uniwersytecie oraz podnieść kompetencje studiowania (m. in. dobór źródeł naukowych, sporządzanie bibliografii i przypisów w pracach pisemnych, wygłaszanie referatów, efektywne metody uczenia się).

Literatura:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa, 2007

R. Zenderowski, „Technika pisania prac magisterskich i licencjackich”, Warszawa, 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bąkowska-Czerner, Piotr Michalik
Prowadzący grup: Grażyna Bąkowska-Czerner, Piotr Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1
porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bąkowska-Czerner, Piotr Michalik
Prowadzący grup: Grażyna Bąkowska-Czerner, Piotr Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1
porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.